Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk tarihinin seyrine bir işaret levhası: çanakkale savaşları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Birinci Dünya Savaşı cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi'nin Türk tarihinin seyrine olan etkisi üzerinde durulmaktadır. Yöntem olarak, Çanakkale Cephesi'nin askerî gelişimi üzerinde kısaca durulduktan sonra cephenin açılma nedenleri ve ulaşılacak hedefler irdelenmiş, bunların etkileri değerlendirilmiştir. Savaş sonuçlarının doğurduğu özellikler üzerinde durulmuş; böylece Türk tarihi üzerine ne gibi etkileri olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Çanakkale Savaşları'nın dolaylı ve dolaysız etkilerle Türk tarihine yön verici işlevinin olduğu anlatılmaktadır. Özellikle Türk tarihinde bir dönüm noktası niteliğinde olan Ulusal Kurtuluş Savaşı üzerindeki etki ve katkıları açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, the Gallipoli Campaing, one of fronts in the First World War and its effects on the development of Turkish History are deal with. Methodologically, first of all, the military stages of Çanakkale Front will be mentioned, and then the reasons for opening of this front and its targets to be achieved will be assessed. The Results of Gallipoli Campaing and its effects of development of Turkish History are discussed. In this paper, it emphasized that, both direct and indirect effects of Gallipoli Campaing changed the course of Turkish History, especially its effects and contributions on the War of Turkish Independence, as a turning point in Turkish History.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :