Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk-alman propagandası karşısında arap bürosu’nun kuruluşu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne Almanya yanında girmesiyle başlatılan propaganda ve istihbarat faaliyetleri karşısında İngiltere'nin aldığı tedbirlerden birisi olan Kahire'deki Arap Bürosu'nun kuruluş çalışmaları üzerinde durulacaktır. Büronun tüm çalışmalarından ziyade kuruluşundan hemen evvel İngiliz hâkimiyet bölgesindeki Türk-Alman faaliyetleri karşısında bu büronun hangi amaçlarla kurulduğu açıklanacaktır. Özellikle dini hislerin uyandırılması amacıyla ilan edilen cihadın İngiltere tarafından ne şekilde algılandığı üzerinde durularak, büronun kurulmasından evvel genel havanın ne yönde olduğu değerlendirilecek ve büronun kuruluşuna varan gelişmeler üzerinde durulacaktır. Bunun yanında Arap Büro'nun kuruluşuyla ilgili çalışmaların karşısında İngiliz yerleşik nizamının kaygıları ve düşünce farklılıkları vurgulanacaktır.

Özet İngilizce :

The actions held for establishment of the Arab Bureau in Cairo which is one of measures taken by the England against propaganda and intelligence activities commenced along with participation of the Ottoman Empire in the First World War on the side of Germany will be emphasized in this study. Besides the all actions of the Bureau, aims of its establishment against the Turkish – German activities in the English authority area shortly before its establishment will be clarified. In particular, how The Holy War announced to raise religious senses was perceived by England will be emphasized and the tendency of public opinion before the Bureau's establishment will be evaluated. Furthermore, the developments concluding establishment of the Arab Bureau will be emphasized. In addition to these, worries and thought diversities of English fundamental regime against the actions concerned with establishment of the Bureau will also be emphasized.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :