Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Itilaf devletleri’nin türk-yunan savaşı’nda tarafsızlık ilanı (13 mayıs 1921)

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
678
DOI :
Özet Türkçe :

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın akabinde İtilaf Devletleri akdettikleri antlaşmayı ihlal ederek Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdi. İngiltere ve Fransa'nın desteğini arkasına alan Yunanlılar da Batı Anadolu ve Doğu Trakya'yı işgal etmişlerdi. Baskı altında kalan Osmanlı hükümetleri işgallere karşı gereken tepkiyi gösterememişlerdi. Bu şartlar altında Kuva-yı Milliye işgallere karşı mücadele etmeye başlamıştı. Bu mücadele, Türk tarihinde İstiklal Savaşı, Yunan tarihinde Küçük Asya Savaşı adı verilen Türk-Yunan Savaşı'na dönüşmüştü. Yunanlılar Osmanlı topraklarını işgal ederken Atina'da beklenmedik siyasi gelişmeler meydana gelmişti. Kral Alexander'in ölümünden sonra müttefikler tarafından desteklenen Venizelos hükümeti iktidardan düşmüş, Kral Konstantin tahtına dönmüştü. Bu gelişmelerin ardından İtilaf Devletleri Yunanistan'a verdikleri desteği kesmeye başlamışlardı. Bu arada İngiliz hükümeti yayınladığı bir talimat ile silah, cephane ve benzeri malzemelerin İngiltere'den ihracını yasaklayan yeni bir liste hazırlanmıştı. Önceki listede satışına izin verilen birçok malzemenin ihracına kısıtlama getirilmişti. Bundan sonra İngiltere'nin teklifi doğrultusunda İtilaf Devletleri, Türk-Yunan Savaşı'nda tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi. Bu tarafsızlık yerli kaynaklarda sadece Boğazlar bölgesinin tarafsız hale getirilmesi olarak izah edilmiştir. Oysa söz konusu tarafsızlık İtilaf Devletleri'nin Türk-Yunan Savaşı'nda tarafsızlıklarını ilan etmelerini kapsamaktadır.

Özet İngilizce :

After the Mudros Armistic, the Allied War Powers invaded Ottoman states by breaching armistic. Greek which was supported by Allied Powers except İtaly, invaded west Asia Minor and east Thrace. Ottoman Governments which was under pressure made no sign to the invaders. In this circumstances Turkish National Forces started to struggle with invaders. This struggle converted to Grece-Turkish War which known as Asia Minor War in the Greek history and Independence War in the Turkish history. While Greeks invaded Ottoman states vital political movements happened in Greece. After the death of King Alexander, Venizelos cabinet which suppported by Allies, fell from power and King Konstantin came back to throne. After those develelopments Allied Powers stopped to supporting Greece. In the meantime Great Britain announced that by orders, the existing list of arms and amnunition and smilar goods prohibited to be exported from United Kingdom has been revoked, and a new list substituted. The export of several articles on the previous list unrestricted by new list. After that Allied Powers, issue an announcement to the effect that, as the Allies are neutral in the Grece-Turkish War.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :