Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 77

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk’ün direktif ve tavsiyeleri işığında türk tarımındaki gelişmeler (1923-1938)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

1923-1938 döneminde tarımla ilgili yasal ve kurumsal örgütlenme büyük ölçüde tamamlanmıştır. Cumhuriyet'in ilk on beş yılında olduğu gibi sonraki yıllarda da tarım politikalarının dayandığı temel bu dönemde atılmıştır. Atatürk, tarımla uğraşan biri olarak çiftçinin sorunlarını çok iyi biliyordu. Köylünün elinde işleyebileceği yeterli toprağı olmadığını gören Atatürk, öncelikle işlenmeyen devlet arazilerinin toprağı olmayan çiftçilere dağıtılmasını, ardından da ülkede genel bir toprak reformuna gidilmesini istemiştir. Çiftçinin yüzyıllardır dert yandığı aşâr felaketinden kurtulması için öncü rol oynayan Atatürk, ülke topraklarının tamamının işlenerek üretimin ve köylünün refahının artması için tarım tekniğinin ve araçlarının modernizasyonuyla yakından ilgilenmiştir. Kendi kurduğu çiftliklerde ileri tarım tekniklerini uygulayarak köylüye örnek olmuştur. Köylünün tefeci zulmünden kurtarılması için zirai kredi kurumlarının oluşturulmasına büyük önem veren Atatürk, İçel'de bir tarım kredi kooperatifinin bizzat kurucu üyesi olarak çiftçiye rehberlik yapmıştır. Tarımla ilgili kurumsal ve yasal düzenlemelere gidilmesi konusunda öncülük yapmış olan Atatürk, kendi döneminde Tarım Bakanlığı teşkilatının daha modern şekilde yeniden kurulmasını sağlamıştır.

Özet İngilizce :

Between the years 1923 and 1938, legal and institutional organizing of agriculture was substantially accomplished. In the first fifteen years of the Republic, the foundations of agriculture policies, which would also go on for the following years, were laid. Atatürk, as a person dealing with agriculture himself, recognized the problems of the farmers. Seeing that the villagers didn't have sufficient land for farming, Atatürk first demanded that the public lands which were not in use be given to the farmers with no land and then he also demanded a public land reform. Atatürk played a key role in saving the farmers from the debacle of tithe, which haunted them for hundreds of years and in order to increase the production and the welfare of the farmers through farming all the public lands, Atatürk was closely interested in the modernization of techniques and vehicles of agriculture. Atatürk served as a model for the farmers by applying advanced techniques on the farms he established. In order to save the farmers from the tyranny of loan sharks, Atatürk paid importance to the constitution of agrarian credit agencies and he guided the farmers as a founder of an agricultural credit cooperative society. Atatürk pioneered some institutional and legal regulations on agriculture. He also ensured the foundation of the Ministry of Agriculture and enacted some laws of vital importance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :