Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 78

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ata­türk dö­ne­mi tür­ki­ye-mı­sır iliş­ki­le­ri (1926-1938)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
880
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye-Mısır ilişkilerinin tarihsel kökleri XVI. Yüzyıl'ın başlarına kadar uzanır. 1517'den itibaren Osmanlı hakimiyeti altına giren Mısır, 1882'de İngiltere tarafından işgal edilmiştir. İşgali kabul etmeyen halkın yoğun çabaları neticesinde Mısır 1922'de bağımsızlığını kazanmıştır. Mısır halkı emperyalizme karşı savaş verdiği sırada bir yandan da kendisi gibi emperyalizmle savaşan Türk halkına maddî ve manevî destek vermekten kaçınmamıştır. Türkiye Mısır diplomatik ilişkileri 1926'da tesis edilmiştir. Bu yıllarda ilişkiler çok sıcak değildi. Buna rağmen, iki ülkenin yöneticileri ilişkileri geliştirmek veya en azından belli bir seviyenin altına düşürmemek için hem söylem, hem de eylem bazında çaba sarf etmişlerdir. Fakat bu çaba ilişkilerin zaman zaman gerginleşmesini engelleyememiştir. 1934 yılından itibaren ise bu tür gerginlikler yaşanmamıştır. Bunda, bu yıldan itibaren İtalyan tehdidinin belirginleşmeye başlamasının büyük etkisi vardır. Atatürk döneminde iki ülke arasında siyasi ilişkilerin yanında ticari ve kültürel ilişkiler de kurulmuştur. Fakat bu ilişkiler oldukça sembolik bir seviyede gerçekleşmiş ve siyasi ilişkilerin gerisinde kalmıştır.

Özet İngilizce :

The historical roots of Turkish-Egyptian relations date back to the beginnings of the XVIth Century. Egypt, coming under the rule of the Ottoman as of 1517, was occupied by Britain in 1882. As a result of the intensive efforts of the people denying the occupation, Egypt gained its independence in 1922. During their anti-imperialist struggle, Egyptian people did not hesitate to give moral and financial support to the Turkish, who were also fighting against imperialism. Turkish-Egyptian diplomatic relations were established in 1926. In those years, relations were not so warm. However, the leaders of the two countries made efforts both in discourse and action in order to improve or at least to keep relations at a certain level. Still, these efforts could not prevent occasional tensions in relations. Such a strain was not observed after 1934. The Italian threat becoming evident as of that year has been one of the significant reasons for it. During the era of Atatürk, commercial and cultural relations were also established between the two countries, as well as political ones. However, the former were quite symbolical and stayed in the shade of the political relations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :