Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 26 , Sayı 76

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1926 ilkmektep müfredatı ve cumhuriyet dönemi eğitiminin ekonomik hedefleri

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumların kalkınmasında vazgeçilmez bir öneme sahip olan ilkokul eğitimi ve niteliği sorunu Türkiye'de II. Meşrutiyetten itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için ilk eğitimde okutulan derslerin muhtevası değiştirilmiş ve derslere farklı misyonlar yüklenmiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından bu konuda yeni düzenlenmeler yapılmış ve hazırlanan yeni müfredat programları ile cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacak vatandaşlar yetiştirilmek istenmiştir. Bu amaçla hazırlanan 1926 İlk Mektepler Müfredat Programına eklenen ve içeriği değiştirilen Hayat Bilgisi ve Tabiat Dersleri ile ilkokul öğrencilerinin gelecekte sağlıklı, memleket gerçeklerinden haberdar, iktisatlı ve modern bir vatandaş olarak yetişmeleri istenmiştir.

Özet İngilizce :

The elementary education and its quality problem which has an indispensable importance in societies' development is started to be discussed in Turkey beginning from the Second Constitutionalist Period. In order to make social development, the contents of the courses in primary schools were altered and the courses were assigned to have different missions. After the proclamation of the Turkish Republic, in this area different arrangements were made and it was aimed to bring up citizens who would protect republic's gains with the newly prepared curriculums. By the help of Science of Life and Nature Courses which were added to 1926 Elementary Schools Curriculum Programs and the contents of which were changed, it was desired to bring up elementary schools pupils as healthy, aware of the realities of their own country, economical individuals of the future.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :