Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya öğretmen adaylarında sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretime ilişkin anlayış oluşturma

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi ABD, Edirne1, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Kimya Eğitimi ABD, Ankara2
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel bilginin oluşumunu yansıtan sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretim (inquiry-based teaching) son yıllarda birçok fen müfredatında köşe taşı olarak gösterilmektedir. Ülkemizde 2004 yılından itibaren ilk ve orta öğretimde yürütülen müfredat reform hareketlerinde fen alanı derslerinde yapılandırıcı yaklaşım altında sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretimin ön plana çıktığı bilinmektedir. Sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretimin sınıflarda başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde esas sorumluluğun öğretmende olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak yapılan araştırmalar fen öğretmen ve öğretmen adaylarının sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretimi derslerinde uygulayabilmeleri için yeterli deneyime sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, kimya öğretmeni ve öğretmen adaylarının sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretimi, sınıflarında uygulamalarını desteklemek üzere sorgulayıcı-araştırma odaklı kimya öğretimi çalıştayı geliştirilmesi ve bu çalıştaya katılımları sonrasında kimya öğretmen adaylarının sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretime ilişkin geliştirdikleri anlayışların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini kimya öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yedi bölümden (Aktivitelerle Sorgulayıcı-Araştırma, Sorgulayıcı-Araştırma Nedir?, Sorgulayıcı-Araştırmayı Destekleyen Model ve Stratejiler, Sorgulayıcı-Araştırmada Bilimsel Süreç Becerileri, Sorgulayıcı-Araştırmada Soru Sorma, Sorgulayıcı-Araştırmanın Uygulanmasına Yönelik Yanlış Anlayışlar, Sorgulayıcı-Araştırmaya İlişkin Deneyim ve Görüş Paylaşımı) oluşturulan sorgulayıcı-araştırma odaklı çalıştayın uygulanması haftada 3 saatlik oturumlar halinde 10 hafta süreyle yürütülmüştür. Nitel veri kaynağı olarak mülakat ve yazılı dokümanlar kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi metoduyla yapılmıştır. Nitel analizlerden elde edilen bulgularda ise öğretmen adaylarının sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretim hakkındaki anlayışlarının yöntemin yapısına ve öğrencinin kazanımlarına odaklandığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının gelecekteki sınıflarında sorgulayıcı-araştırma odaklı öğretimi kullanabileceklerine dair umut verici anlayışların yanı sıra yöntemin uygulanmasına yönelik niteliklerin de farkına vardıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Inquiry, value of which has been emphasized by science educators for many years, has become one of the most important notions in the vision of new science curriculum in many countries, including Turkey, around the world. Inquiry refers to the activities of students in which they develop knowledge and understanding of scientific ideas, as well as an understanding of how scientists study the natural world. Given that teachers have the central role in success of reform efforts, it is possible to state that science teacher must have pedagogical knowledge and skills which are necessary to enact inquiry-based science teaching. However, research indicates that preservice and in-service teachers of science are not qualified enough for successful implementation of inquiry pedagogy in their future classrooms. The aim of the study is to develop an inquiry-based professional development workshop for the pre-service and inservice teachers of chemistry, and to examine their understandings about inquiry-based teaching after the participation to the workshop. The sample of the study was 20 pre-service chemistry teachers. The workshop was composed of seven sections (Activities Based-on Inquiry, What is Inquiry?, Models and Strategies Supporting Inquiry, Scientific Process Skills in Inquiry, Asking Questions in Inquiry, Misconceptions About Administration of Inquiry, Experience and Opinion Sharing About Inquiry). The administration of the workshop lasted 10 weeks in 3-hour sections. In order to examine the participants’ understandings about inquiry-based teaching, interviews and written documents were utulized as qualitative data sources. The data were analyzed by using content analysis methodology. The findings of the quantitative analysis indicated that the understandings of participants about inquiry-based teaching focus on attainments of students and structure of the methodology. It seems that the professional development intervention provided for the participants understandings related to capability for enactment of inquiry-based teaching in their future classrooms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :