Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında kullanılan okuma metinlerinde yer alan değerler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü1, Okutman, Düzce Üniversitesi2
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin içerdikleri değerleri belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2010–2011 eğitim-öğretim yılında İlköğretim okullarına ücretsiz dağıtılan bir adet 5.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı, araştırmanın örneklemini ise 5.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabından her üniteden random olarak seçilen 3 metin olmak üzere toplam 24 metin oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan metinler incelenerek, yapılan analizler sonucunda, metinlerde yer alan değerler tespit edilmiştir. İncelenen metinlerde en fazla bulunan değerler, barış, başarılı olmak, dayanışma, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik, değerleri, en az bulunan değerler ise açık fikirli olmak, aile birliğine önem vermek, güvenirlik, idealist olma, milli birlik şuuru, nezaket, özgürlük, özgüven, sabırlı olmak, temizlik ve yeniliklere açık olmak değerleridir. Metinlerde sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerden, sırasıyla sorumluluk, yardımseverlik, dayanışma, barış en fazla yer alan değerler olmuştur. Metinlerde sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerden aile birliğine önem vermek, adil olma, özgürlük, temizlik ve vatanseverlik değerleri en az yer alan değerler olmuştur. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda (4-5.Sınıf) yer alan değerlerden bağımsızlık, duyarlılık, dürüstlük, hoşgörü, misafirperverlik ve sağlıklı olmaya önem verme değerlerine metinlerde yer verilmemiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler ders kitabına seçilecek metinlerin çocuklara değer kazandıracak nitelikte olmasına ve programda yer alan değerleri de temsil etmesinin önemi vurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to detect the morals included in Primary School 5th grade Social Sciences textbook. The method of the research is based on qualitative research methodology. The data source of the study is composed of a 5th grade Social Sciences textbook which was distributed to Primary schools for free by the Ministry of Education in 2010-2011 education year. The sample of the study consists of 3 texts randomly chosen out of each unit, which are 24 in total. Morals were detected by examining and analyzing the texts. Among the text examined in the study, the most common morals were found to be peace, succeeding, cooperation, love, responsibility and charity. The least common morals were found to be open-mindedness, caring family unity, reliability, being idealist, belief of national unity, kindness, freedom, self-confidence, patience, cleanness and being open to innovation. The top 5 morals which also take place in Social Sciences curriculum was responsibility, charity, cooperation and peace. Caring family unity, being fair, freedom, cleanness and patriotism, which are also in Social Sciences curriculum, were found to be the least common ones. Morals such as independence, sensitivity, honesty, tolerance, hospitality and caring about being healthy, which can be seen in Social Sciences curriculum, were found not to have been included in the texts. In the end, the importance of choosing the right texts to teach morals to children and representing the morals included in the curriculum was emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :