Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihin engelli çocuklarin sosyal becerileri ile artikülasyon düzeyleri arasindaki ilişki

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, MEB2
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, zihin engelli çocukların sosyal becerileri ile artikülasyon

düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemek, sosyal becerilerin ve

artikülasyon düzeyinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim

yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim almakta olan 7-12 yaş

arası, orta ve hafif düzeyde toplam 121 zihin engelli çocuk oluşturmaktadır.

Araştırmada, zihin engelli çocukların sosyal becelerini belirlemek için Sosyal

Becerileri Dereceleme Sistemi (SBDS) ve artikülasyon düzeylerini ölçmek için

geliştirilen Ankara Artikülasyon Testi (AAT) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda

zihinsel engelli çocukların AAT puanları ile SBDS alt ölçekleri; sosyal beceri,

problem davranış ve akademik yeterlilik puanları arasında yüksek düzeyde

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sosyal beceri, problem davranış ve akademik

yeterlilik puanlarının; çocukların cinsiyeti, engel düzeyi, değişkenleriyle anlamlı

bir ilişki bulunamamıştır. AAT puanlarıyla engel düzeyi değişkeni arasında

anlamlı ilişki bulunmuş, cinsiyet değişkenine göre anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine whether there was a relationship

between social skills and articulation levels of children with mental disability and

determine whether the social skills and articulation levels vary in terms of

different variables. The sample group of the study consisted of 7-12 year old 121

children with mild and mid levels mental disability, attending schools bound to Ministry

of Education at 2010-2011 education years in Istanbul. In the study,

Social Skills Rating System (SBRS) was used to determine the social skills of

children with mentall disbility and Ankara Articulation Test (AAT) was used to

measure the articulation levels of children. According to the results of the study;

between AAT scores of children with mental disability and SBDS sub-scales;

social skills, problem behavior and academic competence, a high level

meaningful association among the scores was found. No association was found

between social skills, problem behavior and academic competence scores and the

variables of gender and disability level of children. A significant association was

found between the scores of AAT and the variable of level of disability but no

association was found between the scores of (AAT) and the variable of gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :