Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetişkin eğitimine katılım, eğitim ihtiyaçları, güçlükler ve kazanımlar: “karaduvar mahallesi örneği”

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, kentleşmeyle ilgili yapısal sorunları olan bir kentteki sorunların, o kentte yaşamakta olan yetişkin bireylerin öğrenme ve eğitim süreçleriyle etkileşiminin in celenmesi ve kentlerdeki yaygın eğitim programlarına gösterilen talebin yapısı ile kent ortamındaki yetişkin eğitimi uygulamalarının betimlenmesi hedeflenmiştir. Mersin’in Karaduvar Mahallesi’ndeki yetişkinler e görüşme formları ve soru dizisi uygulanmıştır . Mahalle halkının yaygın eğitim kurslarına ilgi ve katılım düzeyleri düşük bulunmuştur. Katılımcıların yetişkin eğitimi etkinliklerine yönelme amaçları ve kurs tercihleri ile yaşadıkları sorunlar karşılaştırıldığında, ihtiyaçlar ve amaçlarla kısmen uyumlu eğitim tercihlerinin olduğu görülmüştür. Yaygın eğitim kurslarına katılım amaçları olarak mesleki kariyerde gelişim, bireysel öğrenme zevki, yasal zorunluluklar nedeniyle katılım ve sosyalleşmek ön plana çıkmıştır. Sosyo - kültürel ve yerel siyasetle bağlan tılı sorunların aşılması yla ilgili eğitim konularına olan talep ve katılım düzey ler i çok düşük kalmıştır. Yaygın eğitime katılımda karşılaşılan engeller arasında maddi güçlükler, ev ve aileyle ilgilenme zorunluluğu ve yoğun çalışma temposu öne çıkmıştır . E ğitim kazanımları olarak en çok özgüven artışı, mesleki gelişim ve aile sorunlarının çözülmesi dile getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to analyze and describe the interconnections and relations between urbanizational problems and non - formal educatio nal processes of adults who live in a city where has structural urban problems. Hence, it is expected to portray the structure of both the demand for non - formal educational activities and citywide adult educational implementations. The sample of survey con sists of adults who were randomly selected from the inhabitants of Karaduvar District . The major findings of the research as follow: Among the participants, the rate of participation to non - formal courses was found as low degrees. It has been found that the reasons, choices and goals of participants partially reflect their own personal and local problems and needs. T he research found out that the major objectives of participation to non - formal learning processes are career development, joy of learning itself, legal obligations and needs of socialis ing. The mostly common barriers to non - form al educational activities have been determined as financial problems, household related issues and intensive working conditions. The frequently stated educational benefits and gains are increasing self - confidence, vocational improvement and contribution in solving family related problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :