Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygi düzeyleri ile karar verme stilleri arasindaki ilişkinin bazi değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı düzeyleri

(düşük, oreta, yüksek) ile karar verme stilleri (dikkatli, kaçıngan, erteleyici, panik)

alt boyutları arasındaki ilişki, “cinsiyet, sınıf düzeyi, üniversiteye giriş puan türü,

yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer, aile geliri, aile yapısı ve anne-baba tutumu”

değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunun bulgularına göre; cinsiyet

değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı, karar verme

stillerinden dikkatli ve erteleyici alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaşma

olmadığı (p>.05), kaçıngan ve panik karar verme stillerinde ise cinsiyet değişkeni

açısından anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu (p<.05); sınıf düzeyi değişkeni

açısından üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı ve karar verme

stillerinden dikkatli karar verme alt boyutunun anlamlı düzeyde farklılaşmazken,

karar verme stillerinden kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme alt boyutları sınıf

değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu; üniversiteye giriş puan türü

değişkeni açısından karar vermede öz-saygı, karar verme stillerinden kaçıngan ve

panik karar verme stilinde anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu (F=4.103, F=7.610,

F=2.889 ); eşit ağırlıklı puan türü ile üniversitede bir programa yerleşen

öğrencilerin karar vermede öz-saygı puan ortalamaları, sözel puan türü ile

üniversiteye giren öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu; üniversite

öğrencilerinin yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer değişkeni açısından karar

vermede öz-saygı düzeyinin, panik karar verme stiline göre anlamlı bir düzeyde

farklılaştığı (F=11.298, F=4.777); aile geliri değişkeni açısından üniversite

öğrencilerinin karar vermede öz saygı düzeyi puan ortalamasının anlamlı düzeyde

farklılaştığı (F=5.185); üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı ve karar

verme stilleri puan ortalamaları aile yapısı değişkenine göre anlamlı düzeyde

farklılaşmadığı ve son olarak da üniversite öğrencilerinin anne-baba

tutumu değişkenine göre karar vermede öz saygı düzeyi, karar verme stillerinden

kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stili puan ortalamaları arasında anlamlı

düzeyde bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Sayısal verilerin değerlendirilmesinde

istatistik tekniklerinden T testi, Varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, the relation between undergraduates’ self-esteem level

(low, medium, high) and decision making styles (careful, avoidant, suspencive,

panic) subscales in deciding is examined according to the variants of “class,

gender, type of university entrance scores, places they spend most of their lives,

family income, family structure and behaviours of parents”. According to the

findings of the research results; it’s seen that in deciding, undergraduates’

selfesteem levels significantly differentiate from deciding styles in the carefull and

suspensive dimensions in terms of the variant of “gender”(p>.05); in avoidant and

panic deciding styles, it significantly differs in terms of the variant of

“gender”(p<.05); undergraduates’ carefull deciding subscales don’t remarkably

vary from self-esteem and decision making styles in terms of the variant of

“class”; avoidant, suspensive and panic deciding subscales profoundly differ in

terms of the variant of “class”; in terms of the variant of “type of university

entrance scores”, in deciding, self-esteem, avoidant and panic deciding styles

remarkably differ(F=4.103, F=7.610, F=2.889);in deciding, the mean scores of

self-esteem of the students ,who enter a program in university with equally

weighted score type, are profoundly higher than those of the students entering the

university with the type of verbal scores; in terms of the variant of “places

undergraduates spend most of their lives”, self-esteem and panic deciding style

significantly differs in deciding style(F=11.298, F=4.777); in terms of the variant

of “family income”, undergraduates’mean score of self-esteem remarkably

differs(F=5.185); in terms of the variant of “family structure”, in deciding,

undergraduates’mean score of self-esteem and deciding styles doesn’t differ

significantly. And lastly it’s seen that in terms of the variant of “undergraduates’

parents’ behaviours”,in deciding, there is a significant difference between the main

score of self-esteem and that of avoidant,submissive and panic deciding style.

“T”test, one of the statistical techniques, ANOVA and Tukey test is used in

evaluating the numerical data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :