Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin öğretmen yetiştirme problemi (1923 - 1954 yıllar arası)

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Türkiye‟de öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan problemleri kesitsel olarak (1923 - 1954) incelemektir. Bir ülkenin kalkınmasında öğretmenlerin rolü yadsınamaz derecede önemli olduğu düşünülmektedir. Gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli paya sahip olan öğretmenlerin özellikle öğretmenlik mesleğine başlamadan önce almış oldukları eğitimin niteliği gelecek nesillerin inşası sürecini doğrudan etkilemektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce aldıkları eğitim daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye‟nin öğretmen yetiştirme problemi özellikle Cumhuriyet döneminden 1954 yılına kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu sancılı süreç det aylı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Bu dönem içerisinde öğretmen yetiştirme problemini aşmaya yönelik çok farklı denemeler ve bu denemelerin sonuçları bu çalışmada ortaya konulmuştur.Söz konusu denemeler bazı zaman çok kısa süreli bazı zamanda uzun soluklu olmuştur. Özellikle Cumhuriyet döneminden 1950‟li yıllara kadar yaşanan deneyim şunu göstermektedir ki öğretmen yetiştirme politikası kısa süreli siyasi çekişmelerden uzak tutulmalı ve hükümet programlarından ziyade bir devlet politikası haline ge tirilmelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the problems encountered in the process of teacher training in Turkey (1923 – 1954). It is a cross - sectional study. The role of the teachers fort he development of a country can not be denied. Teachers have very impor tant roles for the next generations. Therefore, the quality of the education the teachers have in pre - service process directly affects the education process of the next generation. This increases the importance of pre - service teachers‟ training. In this st udy, the problems in teacher training between the years of 1923 and 1954 is examined and tried to be reflected in detail. Very different trials and the results of these trials held during this painful period are tried to be examined in the study. The trial s were either short or long peiod. The experience from the Republican period to 1950s show that teacher training politics should be kept away from short - term political struggles and become a state policy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :