Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk halkları arasında ortak iletişim dilinin oluşturulmasında söz varlığının etkisi

Yazar kurumları :
Bakü Devlet Universitesi1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

 

Türk Dilli Halklar Arasında Ortak iletişim Dilinin Oluşturulması: Türk dilli milletler arasında ortak iletişim dilinin oluşturulması günümüzün en doğal ve büyük sorunlarından biridir. Ortak iletişim dili oluşturmak konusunda bugün neler yapılmalıdır, hangi önlemler alınmalıdır? Öncelikle yapılması gereken ilk ve önemli iş bütün Türk soylu halkların ortak bir alfabeye geçmesidir, Bilgisayar ve iletişim teknolojileri Latin alfabesine daya lı olarak geliştiğine göre bütün Türk soylu halklar en kısa zamanda ortak bir Latin alfabesine geçişi sağlamalıdır. Bu ortak latin alfabesinde Türk lehçelerindeki ortak sesler için ortak harfler kullanılmalıdır. Bu alfabe mümkün olduğu kadar pratik ve kola y olmalı, aynı zamanda bu alfabenin bütün Türk halklarına öğretilmesi ve alfabenin kullanılması için dilcilerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu alfabede bütün Türk dilli Cumhuriyet ve toplulukları için gerekli olan işaretler belirtilmelidir. Türk dünyasında ana dilde öğrenim ve öğretim konusu da üzerinde önemle durulması gereken bir başka konudur. Türk soylu halklar ilkokuldan üniversiteye kadar öğretimlerini ana dillerinde yapmalıdır. Ana dilden başka bir dille öğretim yapılması dereceli olarak kaldırılmalı, her öğretim kademesinde aşamalı olarak ana diliyle öğretime geçilmelidir. Türk halkları birbirinin edebi eserlerini okumalı, okutmalıdır. Okul kitaplarında her Türk lehçesinden parçalar özgün şekilleriyle ve o lehçeye aktarılmış şekilleriyle yer almalıdır. Bütün Türk lehçelerinin söz varlığını ortaya koyacak büyük bir karşılaştırmalı sözlük hazırlanmalıdır. Bugün Türk dillerinin genel bünyesinde 40.000 ila 80.000 kelimelik söz varlığı mevcuttur. Bir kavram için bir lehçede yabancı kaynaklı kelime, diğer lehçelerde Türkçe kökenli kelime kullanılıyorsa Türkçe kökenli kelime o lehçeye de alınmalıdır. Böylece lehçelerin söz varlıkları da doğal kaynaktan zenginleşmiş olacaktır.

Özet İngilizce :

At present, it is of great importance to create single intercourse language in the Turkic countries and in Turkish World, to form single intercourse language among the Turkic nations. Which steps and measures should be taken for formation of single interco urse language among the Turkic peoples? For that, first of all, it is necessary to create single alphabet among the Turkic peoples and societies. As the use of computer and other technologies developed based on Latin alphabet, all Turkic peoples should ens ure transition to single Latin alphabet during short period of time. Single letters should be used for common sounds in Turkish dialects in this single Latin alphabet. This alphabet should be as practical as possible and easy understandable by everybody, at the same time, a lot of works fall on the linguists for teaching this alphabet to all Turkish peoples and use of it. This alphabet should define single signs necessary for all Turkic Republics and societies. The subject of the education and teaching i n the native language in Turkish world is another subject being of great importance. The Turkic peoples have to get their education from primary to university in their native languages. To get education in the language other than the native language should be prevented in stages, and the education in native language is to be preferred in each teaching stage. The Turkish peoples have to read the literary works of each other. Great comparative dictionary that will create the vocabulary of each Turkish dialect has to be prepared in school books. There are more than 80.000 words in the content of Turkish languages at present. If borrowings are used in a language to express them in terms of meaning, the equivalent of words of Turkish origin in other dialects sho uld be passed to that language too. So, use of words of Turkish origin among the Turkic peoples will be enriched from natural source.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :