ARZ – YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİ ve HALDUN – LAFFER ETKİSİ

Öz "Arz-Yönlü İktisat" ya da "Arz-Yönlü Vergi Politikası" ekonomik büyümenin arttırılması için vergi indirimlerini öneren bir iktisat teorisidir. Arz-yönlü iktisadın başlıca iktisat politikası aracı vergi indirimleridir. Arz-yönlü iktisat teorisi içerisinde yer alan Laffer Etkisi, vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Laffer’in önerisi daha önce 1371 yılında İbni Haldun’un Mukaddime adlı eserinde açık biçimde ifade edilmiştir. Bu çalışmanın amacı arz yönlü iktisadın tarihsel ve teorik temellerini incelemektir.

Kaynakça

-