Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk aydinlanmasi’nin kent ve kentleşmeye bakişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
963
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yeni kurulan Cumhuriyet yönetimi ile Atatürk’ün önderliğinde başlayan Türk aydınlanmasının kent ve kentleşmeye bakışını incelemeyi amaçlamaktadır. Akılcılık ve bilim konusundaki gelişmeler aydınlanma çağı olarak bilinen yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Toplumsal ve kültürel devrimleri içinde barındıran aydınlanma hareketinin öncelikli uygulama alanı kentlerdir. Türk aydınlanması da aynı bakış açısına sahiptir. Anadolu’nun gelişmesi ve aydınlanması için kent ve kentleşme en uygun zemin olarak görülmüştür. Kentleşme, kentlerin sayısının, nüfusunun ve sosyoekonomik büyümesinin artması ve kente özgü davranış kalıplarının geliştirilmesini anlatır. Modern Türk devletinin hedeflediği kentleşme politikasına göre, kentler kurulacak, her türlü sosyal hareket hızlandırılacak ve çağdaşlaşma hedefi yakalanacaktır. Modern yapıların ve kentlerin, halkı çağdaşlaştıracağı varsayılmıştır. Bu bağlamda, aydınlanma ve kentleşme irdelemesi yapılarak, hızlı kentleşme ve göç olgularıyla birlikte, çağdaş kentleşmenin kesintiye uğraması ve aydınlanma ilkelerinden sapma değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to examine view of the city and urbanization of the

Turkish Enlightenment started under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk

with the newly established Republic management. Rationalism and science

developments have caused the start of a new era of known as the age of

enlightenment. The primary application area of the enlightenment movement

which includes the social and cultural revolutions has been cities.

Turkish enlightenment has also the same point of view. City and urbanization has

been seen as the most suitable basis for the the development and enlightenment of

Anatolia. Urbanization, describes the increase of the number, population and

socio-economic growth of cities and development of the city-specific behavior

patterns. To the urbanization policy targeted of modern Turkish state will be

installed the cities, will be accelerated all kinds of social movement, and will be

captured modernization goal. İt is assumed to modernize people of modern

buildings and cities. In this context, enlightenment and urbanization made

explorations will be evaluated ınterruption of modern urbanization and deviation

from the principles of enlightenment with the phenomena of rapid urbanization

and migration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :