Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modernizm ve avrupalılaşma’nın makamsal müziğe etkileri ve günümüz bestecilerinde yansımaları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazı, Türk Müziğinin kökenlerinden başlayıp, gelişim sürecinde onu etkileyen faktörleri irdeleyerek, günümüz sanatının oluşumu ve şekillenmesine yol açabilecek unsurlar ele almaktadır. Osmanlı’da Batılılaşma hareketleri, yeni müziğin toplumsal katmanlardaki etkisinin nedenleri irdelenerek, heterodoks unsurların terki ve resmi ideolojinin sanattan beklentisi araştırılmıştır. Tüm bu süreç sonucunda, günümüz bestecilerinden bazılarının bu etkilenim sonucundaki üretimleri araştırılmış ve yeni müzikteki farklı kullanımları incelenmiştir. Birbirlerinden kopuk yetişen Doğu ve Batı müziği sanatçılarının ayrımlarının kökenleri incelenmiş ve gelecekteki sanat için öneriler ortaya konmuştur. Amaçlanan bir diğer nokta ise, özellikle Türkiye’de Batı Müziği eğitimi almış insanlara Türk Müziğinin ve malzemesinin özetini sunmaktır.

Özet İngilizce :

This article starts from the origins of Turkish music in the development process by examining the factors that influence it which could lead to the formation of the elements are addressed and shapes the contemporary art. Westerni zation movements in the Ottoman Empire, the cause of new music and aspects of the social strata effects, abandoning the heterodox elements and the expectations of the official ideology from art were investigated. As a result of all these processes, influen ces on their works of some of today's composers have been investigated in the production of new music. Detachedly grown Eastern and Western musicians in Turkey are examined and recommendations are put forward for the future of art. Another intended point is to provide a summary of Turkish music for Western Music educated people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :