Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuseyr platosu’nun (hatay) jemorfolojik özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Kuseyr Platosu’nun jeomorfolojik özelliklerinin ana

çizgileriyle ortaya konulmasıdır. Bu plato Doğu Akdeniz havzasında yer almakta

olup, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde Hatay ili sınırları içerisinde bulunur.

Çalışma amacı kapsamında plato alanının morfometrik özellikleri ve yerşekilleri

tespit edilmiştir. Çalışmanın içeriğinde ise platonun oluşumu ve aşınım yüzeyi

sistemleri üzerine yoğunlaşılmış, buna karşın elemanter yerşekilleri daha ayrıntılı

olarak başka bir çalışmada ele alınacağı için sadece genel özellikleri çerçevesinde

tanıtılmıştır. Literatür destekli olarak harita analizleri ve arazi çalışmaları eşliğinde

toplanan veriler yardımıyla şekillendirilen çalışmada, aşınım yüzeylerinin

sınıflandırmasında Erol yöntemi kullanılmıştır. Çalışma haritalarının oluşturulması

ve harita analizlerinin gerçekleştirilmesinde ise CBS tekniklerinden yararlanılmıştır.

Çalışma sonunda, birbirinden farklı çok çeşitli yerşekilleri ile polisiklik (çok

devreli) özellikler gösteren ve bu bakımdan değişik morfolojik gelişim ile farklı

etmen ve süreçlerin eseri olan Kuseyr Platosu’nun uzun ve kesintili bir süreç yaşamış

topografyaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Mesozoyik’te ilk litolojik istifin birikmesi

ile başlayan zaman olgusu, çeşitli yaş ve dönemleri temsil eden aşınım yüzeylerinin

oluşmasıyla devam etmiştir. Bu oluşum esnasında daha farklı yerşekilleri de gelişim

göstermiştir. Böylece, plato alanı güncel jeomorfolojik şekline kavuşmuştur.

Günümüzdeki jeomorfolojinin şekillenmesi tektonik ve östatik hareketler ile iklim ve

iklimde meydana gelen değişmeler olarak iki ayrı mekanizmanın denetiminde

gerçekleşmiştir. Ayrıca bu jeomorfolojik döngü günümüzde hâlâ devam etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aimed at providing an outline of the geomorphology of the Kuseyr

Plateau by discussing its geomorphological features. This plateau is located in

the Eastern Mediterranean Basin, within the provincial borders of Hatay in the Adana

Part of the Mediterranean Region. Within the scope of the research purpose, the

morphometric characteristics and landforms of the plateau area were determined.

The study focused on the formation of the plateau as well as relevant erosion

surface systems. However, the study only introduced the general features of

elementary landforms as they would be addressed in another study in more detail.

Research  data were collected by means of the related literature, map analyses, and

field surveys. Erol method was employed for classifying the erosion surfaces. GIS

techniques  were used for creating and analyzing maps. It was concluded that the

study area,  which had polycyclic characteristics with a large variety of landforms

and thus was  a result of various morphological development stages and different

factors and  processes, had a topography going through a long and intermittent

process. The  phenomenon of time, starting with the accumulation of the first

lithologic piling in the  Mesozoic Era, continued with the formation of erosion surfaces

representing various ages and periods. Different landforms developed during this

formation. In this way,  the study area acquired its current geomorphological shape.

The current  geomorphology took shape under the influence of two separate

mechanisms: 1)  tectonic and eustatic movements, 2) climate and changes in climate.

This  geomorphological cycle still continues.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :