Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalıplaşmış retorik soruların anlamı üzerine

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Soru tümceleri günlük hayatta bilgi edinme, kanıtlama, sorgulama, eleştirme, alay etme ve daha birçok amaçla kullanılmaktadır ve edebiyat, dilbilim ve felsefe gibi alanlarda çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Genel soru tümceleri üzerine yapılmış pek çok çalışma bulunurken, kalıplaşmış retorik sorularla ilgili çalışmalar dilbilim araştırmalarında fazla yer almamıştır. Bu nedenle, kalıplaşmış retorik soruların diğer sorulardan ayırt edilmesinde karışıklıklar yaşanmaktadır ve retorik sorular neredeyse boş ve gereksiz sorular olarak görülmektedir. Diğer taraftan, Türkçenin söz varlığının bir bölümü kalıplaşmış ifadelerden oluşmakta ve bunun da bir bölümü retorik sorulardır. Söz edimleri kuramı dikkate alındığında insanların iletişim sırasında yeri ve zamanı geldiğinde kullandıkları retorik soruların önemli bir yeri vardır. Zira bir dili konuşan kişi kullandığı her ifade ile bir söz edimi gerçekleştirir ve aynı zamanda dinleyen üzerinde bir etki bırakır ve onun bir eylemde bulunmasını sağlar. B u açıdan bakıldığında bu çalışmanın amacı kalıplaşmış retorik soruların anlamlarını söz edimleri/söz eylem bağlamında incelemek ve dikkati bu konuya çekmektir.

Özet İngilizce :

Interrogative sentences are used in our life for many purposes e.g. to obtain information , to proof, questioning, criticizing, teasing, and they have been subject to various research areas such as literature, linguistics and philosophy. Contrary to Interrogative sentences, it‟s hard to find specific studies taking up rh etorical questions as formulaic expressions in linguistics researches as a subject. Consequently, there appears to be a confusion in the differentiation of the rhetorical questions as formulaic expressions from other Interrogative sentences. On the other hand, a part of Turkish vocabulary consists of formulaic expressions and a significant part of it are rhetorical questions. Considering the theory of speech acts the rhetorical questions as formulaic expressions, which are used by people in suitable place and moment, are very important during communication. Because a speaker of any language realizes a speech with his utterances and also leaves an effect on the listener and he directs him to do something. From this perspective, the aim of this study is to examine the meaning of rhetorical question in context of speech acts and to take attention to this topic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :