Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiliz ve hint bakiş açisindan a passage to india

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
1137
DOI :
Özet Türkçe :

Sömürgeciliğin dünya tarihinin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bu

sürecin etkileri günümüzde halen canlılığını korumaktadır. Politik, sosyal ve

kültürel yankılarıyla birlikte sömürgeciliğin edebiyat üzerinde de derin etkileri

bulunmaktadır. Günümüzde bu süreci takip eden edebiyat iki başlık altında

yorumlanır. Bunlar; kolonyal ve postkolonyal dönemlerdir. A Passage to India

kolonyal edebiyat akımı içinde ele alınır. Kolonyal sürecin genel çerçevesini

çizebilmek için A Passage to India önemli veriler sağlamaktadır. Bu yapıtta

üzerinde durulan tema, mesaj ve içerik sürecin doğru değerlendirilmesinde

yapıtın bir mihenk taşı olmasını sağlar. A Passage to India sürece her iki açıdan

bakma şansını vermektedir. Bu çalışmanın amacı bu yapıt çerçevesinde sürece

sömüren ve sömürülen bakış açısıyla yaklaşmaktır. A Passage to India, kolonyal

edebiyat yapıtları arasında sömürülen insana olumlu yaklaşan öncü bir nitelik

taşır. Okuyucuya sömürülen bireyle kendini özdeşleştirme fırsatı vererek onları

daha iyi anlamayı sağlar. Çünkü Forster olaylar sadece sömürücü gücün gözüyle

değil, sömürülenin gözüyle de bakmaya çalışır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Colonialism has an important effect in the whole world history. The

impacts of this period are still vivacious. In addition to social, political, cultural

repercussions colonialism has also a profound reflection on literature. Today the

literature ensued by this period is interpreted under two headings. They are the

colonial and the postcolonial literatures. A Passage to India joins the group of

colonial literature. A Passage to India provides valuable source data to obtain an

understanding of the general atmosphere of colonization period in India. The

themes, messages and contents implicated in this novel make it as a touchstone for a

straight assessment of that period. Generally the prospect of colonization is

regarded from one perspective. A Passage to India gives a chance to perceive the

process from both sides. The concern of this study is to thrust the incidents and

themes from two perspectives to the forefront.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :