Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim kurumlarinin mali kaynak sorunlari ve okul müdürlerinin çözüm uygulamalari

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
1019
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ilköğretim kurum müdürlerinin görüşlerinden

yararlanarak, okullarda yaşanan mali kaynak sorunları ve mali kaynak sorunlarının

çözümü konusunda alternatif arayışlar bulmak ve bilgi sağlamaktır. Araştırmanın

örneklemini 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılında Bingöl ili merkez ve Solhan

ilçesine bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan okul müdürleri arasından

random yoluyla seçilmiş olan 47 okul müdürü oluşturmuştur. Araştırmada nitel ve

nicel yöntemlere yer verilmiştir. Araştırmada gerekli verilerin elde edilmesi için iki

ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi okul müdürlerine

uygulanmış olan araştırma envanterleri, ikincisi ise okul müdürleri ile yapılmış

olan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Araştırmada gelir türleri; işletme

gelirleri, bağışlar, ayni ve nakdi katkılar, pay ve aidat gelirleri ve sosyal etkinlik

gelirleri olmak üzere 5 bölümde ele alınmıştır. Okul müdürleri ile yapılan

görüşmeler sonucunda elde edilen verilerde; ilköğretim kurumlarının bütçe dışı 18

çeşit özel gelir kaynağı sağladığı tespit edilmiştir. Kantin kira geliri, okulların gelir

sağladığı tek işletme gelir türünü oluşturmuştur. Sosyal etkinlik gelirleri okullarda

en az, bağışlar ise en çok gelir sağlanan gelir türleri olarak tespit edilmiştir. Okul

müdürlerinin büyük çoğunluğu ilköğretim kurumlarının kendilerine ait bütçelerinin

olmamasını en temel sorun olarak görmüşlerdir. Çözüm olarak da, MEB tarafından

okullara öğrenci sayılarına göre doğrudan bütçe ayrılmasını önermişlerdir. Okul

müdürleri eğitimde istenen başarının sağlanması için gerekli çalışmaların en kısa

zamanda yapılmaya başlamasını talep etmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is determining the schools’ existing financial fund

condition, inquiring about financial fund problems faced in the schools and

alternative solutions for it and providing information regarding the solution of

financial fund problems through benefiting from the primary school administrators’

opinions. The sample of the study consisted of 47 school administrators who were

chosen randomly among the ones working in primary schools in Bingöl, Solhan in

2012 - 2013 academic year. Qualitative and quantitative methods took place in the

study. Two different data collection tools were applied in the research in order to

obtain necessary data. First one is research inventories applied on the school

administrators and the second one is Semi-Structured Interview Forms filled with

the school administrators. In the research, Income types were divided into 5 as

operating incomes, donations, income in kind and cash, share and subscription

incomes and social activity incomes. As a result of interviews with the school

administrators, it was detected that primary schools had been yielding 18 types of

off - budget other specific income funds. Income of canteen rent was the only

operating income in the schools. Besides, it was decided that social activity

incomes had the least contribution to schools and donations had the most. Greatest

majority of the school administrators regarded the fact that primary schools haven’t

their own budget as the essential problem. As a solution to this issue, they

suggested that a direct budget to the schools should be provided according to

student number by Ministry of National Education. The school administrators

demanded that necessary working for these issues should be started as soon as

possible in order to access to success in education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :