Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncellenen bellek “çocukluk düşleri” heykel yapit okumasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayarın ve dijital yaşamın günümüzdeki kadar kültürel baskınlığının

olmadığı dönemlerde çocukların hatta yetişkinlerin sosyal yaşamlarında çelik

çomak, misket (saklambaç, çukur, karış, üçgen) gibi sokak oyunları çok önemli bir

yer tutmaktaydı. Betonlaşan yaşam alanlarıyla birlikte bu sokak oyunları git gide

alt belleklere kayarak adeta bir maziye dönüşmektedir. Elbette ki her dönemin

kendine ait koşulları bağlamında oyunları olmaktadır. Bu çalışmada oyunların

sosyolojik ve psikolojik etkilerini tartışmaktan ziyade günümüz dijital oyun

anlayışından dolayı daha sosyal ortamlarda oynanan çocuk oyunlarının günümüzde

daha az oynanmasına yönelik sanat-sanatçı duygularını göstermektir. Heykel

sanatçısı Mustafa BULAT yapmış olduğu heykel çalışmaları ile sokak oyunlarının

bellek güncellemesini, modern heykel yapıtlarında konu edinmektedir. Bu

çalışmada sanatçının “Çocukluk Düşü” olarak isimlendirdiği bazı çalışmaları

üzerinden betimleme yöntemiyle okumalar yapılarak, bir anlamda sanatın

toplumsal ilişkisinin anlaşılmasına katkı sunması sağlanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Computers and digital life until today when there were cultural

dominance of the social lives of children and even adults skittles, marbles (hide and

seek, hollow, confused, triangle) was an important part of the street like a lot of

games. Concretion with the living area of this street go to games, moving to lower

memory is almost a return to the past . Of course, in the context of each term of

its own conditions are games. This study discusses the effects of games rather than

sociological and psychological understanding of today's digital games more social

situations because of the kids played games less played today is to show their

feelings towards art and artists. Sculpture artist Mustafa Bulat street with sculptural

works that have made the game update the memory, it has been focused in modern

sculptures. In this study, the artist's "Childhood Dream " as she called out some

work done reading the description method, in a sense, to contribute to the

understanding of the social relations of art will be provided.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :