Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğalcı ekolde f.m. dostoyevski’nin yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Doğalcı ekol, 1840'lı yıllara doğru Rus edebiyatında ortaya çıkmış ve 1850'li yıllara kadar da varlığını sürdürmüştür . 1820 - 1830'lu yıllar arasında gerçekçi yön temi benimseyen A.S.Puşkin, M.Y. Lermontov ve özellikle de N.V. Gogol’ün yapıtları sayesinde realizm akımı, 1840'lı yıllarda Rus edebiyatına egemen olur. Doğalcı ekolün en önemli temsilcisi N.V. Gogol, kuramcısı ise V.G. Belinski olarak kabul edilir. Belinski Rus edebiyatından, insanlığa sonsuz sevgi ve saygı duyulması, gerçeğin yalın bir anlatımla aktarılması, çağdaş toplumun sanatsal açıdan analiz edilmesi gibi ilkelerin gerçekleştirildiği eserler talep etmektedir. Bunların yanı sıra edebi alanda da pek çok yenilik ve değişim gerçekleşir. Rus edebiyatında gelenek sel konular yeni bir tarzda ele alınır. Bu ekolde N.A. Nekrasov, İ.S. Turgenyev, İ.A. Gonçarov, F.M. Dostoyevski, V.İ. Dal, D.V. Grigoroviç gibi pek çok Rus yazar, çağdaş Rus toplumun un günlük yaşamını eserlerin de ele alır. Edebiyat yaşamına İnsancıklar (Bednıye lyudi,1846) adlı romanıyla başlayan F.M. Dostoyevski, bu ekol ün temsilcileri tarafından ikinci N.V. Gogol olarak kabul edilir. F.M. Dostoy evski'nin bu eseri, d oğalcı ekolün konu ve figürlerinin işlenişi açısından önemli bir yere sahiptir. Dostoyevski, daha ö nce yüzeysel olarak anlatılan fakir insanların yaşamlarını bu ekol içerisinde gerçekçi ve derinlemesine ele alarak, bu insanların iç dünyalarını eserlerinde yansıtmış ve böylece bir ilki gerçekleştirmiştir.

Özet İngilizce :

The Naturalistic school appeared in Russian literature in the beginning of 1840s and persisted until the 1850s. Between 1820 - 1830s due to A.S.Pushkin’s, M.Y.Lermontov's and in particular N.V.Gogol's useing adopting realistic methods in their works in the 1840s realism as a flow would be dominated in Russian literature. N.V.Gogol is considered as the most important representative of the naturalistic school and V.G.Belinski is thought to be the theorist of the same school. Belinksi demand from Russian litte rature to have eternal love and respect for humanity and to transfer reality in a simple way and to analyse modern society in artistic way. In addition to this, in literature field there have been many changes and novelities. In Russian literature, traditi onal subjects are dealed with in a new manner. Many Russian writers works such as N.A.Nekrasov, İ.S.Turgeniev, İ.A.Goncharov, F.M.Dostoyevsky, V.İ.Dal, D.V.Grigorovich went around the modern Russian society’s everyday life theme. After his famous roman Poor Folk (1846) F.M.Dostoyevsky was accepted as a second N.V.Gogol by representatives of school. İn this work F.M.Dostoevsky transforms in the handling of the naturalistic school subjects and figures. In his works, Dostoevsky breaks new ground by reflecting poor people’s inner world in this school where these people lifes’ are told superficially.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :