Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel kuznets eğrisi’nin yükselen piyasa ekonomilerindeki geçerliliği: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1021
DOI :
Özet Türkçe :

 

Çevre sorunları ile ekonomi arasında çok yakın ve karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin fazlalaşması çevre sorunlarına sebep olurken, çevre sorunları da sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomik gelişme çevre kirliliğini, çevre kirliliği ise ekonomik gelişmenin ekonomik ve sosyal maliyetini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı ABD Ticaret Departmanın “yükselen piyasa ekonomileri” olarak sınıflandırdığı 10 ülke (Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Polonya, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) kapsamında gelir düzeyi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Panel veri analizinin kullanıldığı ampirik model çerçevesinde, öncelikle değişkenlerin hetorejenliği delta testi yardımıyla incelenmiştir. Ardından, ܥ ܦ ܮ ܯ testi ile yatay kesit bağımsızlığının gözlendiğine karar verilen bu modelde, birinci nesil birim kök testleri aracılığı ile serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Değişkenler arası eşbütünleşik ilişkinin varlığı ispatlandıktan sonra, uzun dönem regresyon katsayıları Breitung İki Aşamalı En Küçük Kareler yöntemiyle tahminlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, analize konu olan ülkelerde Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımı geçerlidir.

Özet İngilizce :

There is a close and reciprocal relationship between environmental issues and economy. While growing economical activities cause environmental problems, environmental issues affect sustainab le economic growth negatively as well. in other words, economic development enhances pollution and pollution increases the social and economic cost of economic growth. This study examine the relationship between income and environmental pollution for 10 co untry: China, India, Indonesia, South Korea, Turkey, Poland, Mexico, Brazil, Argentina and South Africa. Panel data analysis can be used within the framework of the empirical model, we first test variables are investigated using delta h eterogeneous. Then, the Then, the CD LM decided to test this model, the observed cross - sectional independence, stability batches were investigated by means of the first - generation unit root tests. After proving the existence of the relationship between the variables are coi ntegrated, the long - term Breitung regression coefficients estimated by two - stage least squares method. According to the findings, Environmental Kuznets Curve approach is valid in countries that are subject to analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :