Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çarpikliğa, suça, veya sosyal kontrole yönelik genel teorilerin incelenmesi: donald black’in terörizme bakişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of the Permian Basin1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına

çıkmanın açıklanması her zaman tartışmaya açık olmuştur. Çok sayıda çarpıklık

ve suçla ilgili teoriler net bir dille genel teorilerin çarpıklıklığa, suça ve sosyal

kontrole yönelik bakiş açısını açıklamaya çalısmışlardır. Diğer kuralsal teoriler

ile birlikte, sosyal öğrenme teorilerinin hepsi "Onlar nicin suç işlerler?”

sorusuna cözüm aramaktadırlar. Başka bir deyişle, "Biz niçin yapmayız?" Bu

çalışma çarpıklıklık / kriminology teorilerinin incelenmesi çabalarını sosyal

kontrol ve genel teoriyi geliştirmesi bağlaminda değerlendirilmiştir.

Diferansiyel ilişki, düşük seviyede kendini kontrol etme, ve Black’in sosyal

kontrol teorileri gibi bazi teoriler normaldan sapmış olma hali ile ilgili geçerli

genellenebilir anlatımlar ortaya koydular. Bu teorilerde ileri sürülen fikirlerden,

perspektiflerden, ve postülatlardan hareket ederek, bu çalışma çarpıklıklığın

acıklanmasında diferansiyel ilişki, düşük seviyede kendini kontrol etme, ve

Black’in sosyal kontrol teorilerini değerlendirir ve karşılaştırma yapar. İlâveten,

başarılı olan bu çabalar detaylandırılmış, ve Donald Black’in şiddete ve

terörizme bakışı Türkiye’ye ve genele uygulanarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The explanation of deviance has always been problematic.Numerous

theories of deviance and crime have endeavored to articulate general theories of

deviance, crime or social control. As with other normative theories, all

accounts of social learning theory probe the question of "Why do they do it?”.

In other words, "Why don't we do it?" In this paper, the efforts of

examining deviance/ criminology theories are evaluated with regards to developing a

general theory of deviance (and/or social control). Some theories, such as the

differential association, low self-control, and Black’s theory of social control

have provided some validgeneralizable statements about deviance. Drawing on

their proposed ideas, perspectives, and postulates, this paper assessesand

compares the theories of differential association, low self-control, and Black’s

theory of social control for explaining deviance. Further, the success of these

efforts is detailed, and Donald Black’s view on violence and terrorism as

applied to the case of Turkey and beyond is addressed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :