Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyümenin dinamiği üzerine bir nedensellik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tunceli Üniversitesi1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan teknolojik değişimlerin sonucu dış ticaret, uygulamada çok kolay hale gelmiş ve dünya ticaret hacmi hızlı bir artış göstermiştir. Bu artışın gerçekleşmesi ülkelerin uyguladıkları büyüme politikaları ile yakında ilişkilidir. Kimi ülkeler kor umacı yani ithal ikameci politikalar uygulayarak büyümeyi hedeflerken kimi ülkeler ise ihracata dayalı politikalar uygulayarak büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Hem ihracata dayalı büyüme hipotezi hem de ithalata dayalı büyüme hipotezi uygulamalı iktisatta önemli bir tartışma konusudur. Çalışma iki ayrı bölüme ayrılmıştır ve 1962 ile 1981 ve 1982 ile 2010 yılları arasındaki dönemler ayrı ayrı analiz edilip değerlendirilecektir. Bu çalışmanın asıl amacı Türkiye için 1980 öncesi ve sonrası politika değişikliği yapılan iki dönemi farklı analiz ederek ihracat, ithalat ve büyüme arasındaki ilişki incelenmesidir. Ekonometrik analizde değişkenlerin durağan olup olmadığı Dickey Fuller (ADF) testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler durağan hale ge tirildikten sonra değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı test etmek için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda 1962 ile 1981 yılları arasında kalan dönemde Türkiye için ithalata dayalı büyüme stratejisinin geçerli oldu ğu, 1982 ile 2010 yılları arasında kalan dönemde ise ihracat dayalı büyüme stratejisinin geçerli olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

As a result of technological changes in the world, international trade has become very easy in practice and has shown a rapid increase in the volume. The increase in trade volume is closely related to the growth policies implemented by countries. While som e of countries applying import substitution policies for economic growth, some of them applying export oriented policies for growth. Both import - led growth hypothesis and export - led growth hypothesis are an important discussion in applied economics. In thi s respect, the study is divided into two separate parts, which are the years between 1962 and 1981, years between 1982 and 2010. These two groups analyzed and evaluated separately. The main purpose of this study is to investigate relationship between expor t, import and growth in both periods for Turkey. Dickey Fuller (ADF) tested stationary of the variables. Granger causality test was applied to test the existence of causality between the variables. As a result of this paper there is casual relationship fro m import towards economic growth from 1962 to 1981 and there is casual relationship from export towards economic growth between the years 1982 and 2010.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :