Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çukurovalı âşık ali anbarcı’nın yörük üstüne türküleri

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
906
DOI :
Özet Türkçe :

Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı Türk halk edebiyatı ve Türk kültürü açısından çok zengin bir değer ifade eder. Bu geleneğin temsilcisi olan âşıklarımız geçmişten geleceğe halkımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuşlardır. Âşıklık geleneği Çukurova yöresinde bugün hâlâ varlığını devam ettirmektedir. Çukurovalı âşıklar gelenek çerçevesinde, eski âşıkların usta malı eserlerinin yanında yeni ürünler de ortaya koymaktadırlar. Âşık Ali Anbarcı, Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çok sayıda eseri olan Ali Anbarcı yöredeki badeli âşıklardandır. Âşık Ali'nin eserleri içerisinde Yörüklerin hayatlarını konu alan türküleri dikkate değerdir. Bu türkülerde Yörüklerin kökenleri, günlük yaşantıları, âdet, gelenek ve inanışları hakkında bilgilere rastlamaktayız. Bu çalışmada Âşık Ali Anbarcı'nın Yörükler üzerine söylediği türküleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The tradition of minstrelsy and the literature of minstrelsy are of vital importance in terms of Turkish folk literature and Turkish culture. As a representative of this tradition, ashighave become an important representation of our thoughts and feelings from past to the future. The tradition is still continued in Çukurova region. Under the perspective of this tradition, ashigfrom Çukurova not only present old ashig master works but also present new works. Ashig Ali Anbarcı has an important place in Çukurova's minstrelsy tradition. Ali Anbarcı, who has many works, is one of the (badeli) ashigs. Among the works of Ashig Ali, the folk songs, of which subjects are the lives of Yörük people, are notable. In these folk songs, data about the origins, daily lives, traditions, customs and beliefs of Yörük can be encountered. In this study, Ashig Ali Anbarcı's folk songs, which he sings for Yörük people, are going to be examined thoroughly.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :