Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında osmanlı ve cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına amerikalı misyonerlerin yaklaşımı

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde geniş bir çalışma alanı bulan Amerikalı misyonerler, okullarında okuttukları tarih derslerinde Ermeni milliyetçiliğinin uyanmasında etkili olmuşlardır. Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren ve 1810 yılında Boston'da kurulmuş olan Amerikan misyoner teşkilatı "American Board Of Commissioner For Foreign Mission" adlı cemiyetin çatısı altında bulunan Amerikan okullarının tarih müfredatı Osmanlı Devleti ile uyumlu olmamıştır. Amerikan misyoner okulları, eğitim amaçlarını objektif ilkelerden saptırıp kuruldukları yerlerdeki azınlıkların milli uyanışlarını hızlandırmada bir araç olarak kullanmışlardır. Dolayısıyla bu çalışmada Amerikan misyonerlerin Osmanlı topraklarında açmış oldukları okullar ve söz konusu okullarda tarih dersleri ele alınmıştır. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde uygulanmaya çalışılan eğitim politikaları genel çerçevede değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

American missionaries, who had many opportunities of being engaged in educational activities during the Ottoman Regression Period, became influential on awakening of Armenian nationalism by means of the history lessons taught in their schools. American schools were affiliated with the "American Board of Commissioner for Foreign Mission", as an American missionary association founded in 1810 in Boston functioning across the Ottoman country. However, the curriculum of history taught in those schools was not compatible with that of the Ottoman State. The American missionary schools manipulated educational activities for arising national consciousness among minorities in the areas they were serving. In this study, schools opened by American missionaries across the Ottoman territory and history lessons taught in those schools are investigated. Educational policies implemented during the Ottoman and Republic Period are addressed in general terms.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :