Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Necıp fazıl’ın “çile” şiirinde “yüce” ve “trajik” üzerine bir tahlil denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili Bölümü1
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

Necip Fazıl Kısakürek kendi poetikasında, kendi şiirinin amacını "Allah'ı aramak" olarak özetlerken tüm sanat anlayışının "yüce" bir değer üzerine bina edildiğini de ifade eder. Fakat Necip Fazıl'ın yaşamı, sanat anlayışı, polemikçiliği, siyasi duruşu, politik seçimleri, aksiyoner kişiliği; belirlediği sanat anlayışı içindeki yolculuğuna oldukça farklı boyutlar katar. Bu yolculuk içerisinde şairin belirlediği ve sıkı sıkıya bağlandığı değerleri ve gerçek hayat arasındaki uyumsuzluk, şiirinin ve bunalımının kaynağını oluşturur. Yaşamı boyunca "yüce" değerler arasında seçim yapmak zorunda kalmanın ağırlığını yaşayan Necip Fazıl, bu sebeple trajik bir yazgıyla da yüzleşir. Bu trajik yazgının izleri sadece "Çile" şiirinde değil; hemen hemen Necip Fazıl'ın tüm eserlerinde hissedilebilir. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içinde, şiirin geçirdiği değişim evrelerinin sancılarını en derinden yaşayan şairlerden biri kuşkusuz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bireysel bunalımları ve Doğu mistisizminin ondaki derin etkisi onun şiirini"trajik" bir boyuta taşır. "Çile" şiiri bu çatışmanın en yoğun hissedildiği ve çözüme ulaştığı şiir olması hasebi ile şairin trajik yüzleşmesinin ve kırılmasının en açık biçimde gözlenebildiği şiiridir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In his poetics, Necip Fazıl Kısakürek expresses the purpose of his poetry as "being in quest of Allah" thereby implying that his whole sense of art is built upon an "exalted" asset. However, Necip Fazıl's life, sense of art, involvement in polemics, political attitude, political choices, passion for activities lay the ground for the conflict between his values and the real life. Under the burden of choosing between "exalted" values throughout his life, Necip Fazıl contends a tragic fate at the same time. The traces of such a tragic fate can be seen in not only "Çile" but also all other works of Necip Fazıl. Within the Republican period Turkish poetry , one of the poets who experienced the deepest travail of change phase that the poetry underwent, is doubtlessly Necip Fazıl Kısakürek. His personal melancholy and the deep effect of Orient mysticism on him, transform his poems into a tragic extent. This conflict can be mostly felt and solved in his poem called " Çile" and for this reason "Çile" is the poem where one can observe poet's tragic confrontation and his crash most explicitly.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :