Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafi faktörlerin köy yerleşmeleri üzerindeki etkilerinin osmaneli ilçesi (bilecik) örneğinde incelenmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
986
DOI :
Özet Türkçe :

Osmaneli ilçesi Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer almaktadır. Osmaneli; kuzeyde İznik (Bursa) ve Pamukova (Sakarya), doğuda Geyve (Sakarya) ve Gölpazarı (Bilecik), güneyde Bilecik Merkez, batıda Yenişehir (Bursa) ve İznik ilçeleri ile çevrilidir. Yönetim birimi olarak bir ilçe merkezi ve 27 köyden oluşan ilçenin yüzölçümü yaklaşık 526 km²'dir. Bu çalışmada Osmaneli ilçesi köy yerleşmeleri yerleşme coğrafyası açısından değerlendirilmiştir. Fiziki ve beşeri çevre etkisiyle köy yerleşmelerinin sosyo-ekonomik özelliklerdeki benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu sebeple Osmaneli ilçesindeki köy yerleşmeleri; adlarına, kuruluş yerlerine, yükselti basamaklarına, yerleşme dokularına, ormana göre konumlarına, yüzölçümü ve nüfus büyüklüklerine, ekonomik faaliyetlerine ve yer değişikliklerine göre incelenmiştir. Buna göre köy yerleşmelerinin dağılışlarında jeomorfolojik özellikler başta olmak üzere, su temini, toprak ve iklim şartları gibi fizik faktörler ile ekonomik faaliyetler, güvenlik ve savunma, ulaşım şartları gibi ekonomik, tarihi ve psikolojik etmenler olduğu belirlenmiştir. Coğrafi düşüncenin temel ilkeleri olan nedensellik, dağılış ve bağlantı ilkelerinden yola çıkarak, olaylar ve yerleşmelerin dağılışında neden-sonuç ve karşılıklı ilişkiler göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın daha anlamlı ve anlaşılır olması için metin kısmı fotoğraf, şekil, tablo ve dağılış haritalarıyla desteklenmiştir. Çalışmanın güvenilirlik ve geçerliliğinin yüksek olması bakımından haritalar CBS yöntemi kullanılarak ArcGIS programında sayısal ortamda çizilmiştir.

Özet İngilizce :

Osmaneli District is situated in Southern Marmara subregion within the borders of the Marmara Region. It is bordered by İznik (Bursa) and Pamukova (Sakarya) districts to the north, Geyve (Sakarya) and Gölpazarı (Bilecik) to the east, central district of Bilecik to the South and Yenişehir (Bursa) and İznik to the west. The district is comprised of one district and 27 affiliated villages in administrative terms with a surface of approximately 526 km² in total. This study was carried out on villages of Osmaneli district from the settlement geography. It is aimed at exploring similarities and differences between socioeconomic characteristics of the villages in the light of physical and human environment. In this scope, village settlements around Osmaneli were investigated by their name, location, elevation steps, settlement patterns, situation in respect to the forest, surface and size, economic activities and changes of site. As a result, it was found out that distribution of the village settlements is affected mainly by geomorphologic characteristics followed by physical factors such as water supply, soil and climate conditions as well as economic activities, transportation costs, security and defence and also historical and psychological factors. While doing this, cause and effect relation and mutual relationships were considered in distribution of events and settlements departing from determinism, distribution and connection principles, which are foundations of the geographical thinking. The study is supported with pictures, figures, tables and distribution maps in order to make the results clearer. The maps used in this study were obtained in the digital media on the ArcGIS by using the GIS method for improved better reliability and validity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :