“Kredi Kısıtları Altında Ekonomik Büyüme Ve Gelir Dağılımı İlişkisi”

Bu çalışmanın amacı, finansal piyasa aksaklıklarından kaynaklanan kredi kısıtlarının varlığı altında gelir dağılımının iktisadi büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gelir dağılımının yapısında ve durumunda meydana gelen değişmeler, iktisadi büyümeyi, ekonomideki fiziksel ve beşeri sermaye bileşimini değiştirerek etkilemektedir. Bu bağlamda; “ Gelir dağılımındaki değişiklikler, iktisadi büyümeyi fiziki sermaye birikimi aracılığıyla nasıl etkilemektedir?, Gelir dağılımındaki değişiklikler, iktisadi büyümeyi beşeri sermaye edinimi aracılığıyla nasıl etkilemektedir ve bütün bunlarda kredi kısıtlarının rolü nedir?“ gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla mikro iktisat teorisinden teorik argümanlar kullanılacaktır. Çalışmanın sonunda finansal regülasyon, eğitim ve yeniden dağıtım politikaları ile ilgili bazı çıkarımlara ulaşılabilecektir. Beşeri sermayenin daha yoğun olarak kullanıldığı hizmet ve bilgi ekonomileri, sanayi ekonomilerine göre daha farklı tepki vereceğinden, farklı ekonomik yapı tiplerinin, yurt içi gelir dağılımındaki değişikliklere vereceği tepkilerin biçimi hakkında öngörülere ulaşılacaktır

“Kredi Kısıtları Altında Ekonomik Büyüme Ve Gelir Dağılımı İlişkisi”

Kaynakça

Aghion, Philippe and Patrick Bolton , “A Theory of Trickle Down Growth and Development “ , Review of Economic Studies, 1997, 64, 151-172

Aghion, Philippe, Eve Caroli & Cecilia Garcia-Penalosa,”Inequality and Economic Growth:The Perspective of the New Growth Theories”, Journal of Economic Literature, December, 1999, 1660

Barro, Robert J. , “Inequality and Growth in a Panel of Countries”, Journal of Economic Growth , :March 2000, 5-32

Bozkurt, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, I. Cilt: Ağ Toplumunun

Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Dao, Minh Quang, “Human capital , poverty and income distribution in developing countries”, Journal of Economic Studies, Vol:35, No:4, 2008, 294-303

Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür

Yayınları Kültür Yayınları. Fender, John & Ping Wang, “Educational Policy in a Credit Constrained Economy With Skill Heterogeneity”, International Economic Review, Vol:44, No:3, August 2003, 939-964

Galor, Oded & Joseph Zeira, “ Income Distribution and Macroeconomics “, Review of Economic Studies, 1993, 60, 35-52

Galor, Oded & Omer Moav, “ From Physical to Human Capital Accumulation:Inequality and the Process of Development “, Review of Economic Studies, Vol:71, No:4, Oct. 2004, 1001-1026

Galor, Oded Galor, “Income Distribution and the Process of Development “, European Economic Review, Vol:44, Issues:4-6, May 2000, 706-712

Kuznets, Simon, “Economic Growth and Income Inequality “, The American Economic Review, Vol.XLV, March,1955, No:1,1-28

Kuznets, Simon, Modern Economic Growth; Rate, Structure and Spread, New Haven and London, Yale University Press, 1969

Perotti, Roberto, “Political Equilibrium , Income Distribution and Growth”, Review of Economic Studies, 1993, 60, 755-776

Persson, Torsten and Guido Tabellini, “ Is Inequality Harmful for Growth “, The American Econoic Review, Vol:84, No:3, June 1994, 600-621

Taylor, John B., Economics, 2nd Ed., Houghton Mifflin Co., Boston, New York, 1998

Weil ,David N. , Economic Growth , Pearsson Education Inc . U.S. , 2005