Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atsız mecmua üzerine

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1161
DOI :
Özet Türkçe :

1931 yılında yayım hayatına başlayan Atsız Mecmua, aralıksız olarak 17 sayı çıkar. Dergide halk edebiyatı, edebiyat, tarih, milliyetçilik, sosyal konular, çeşitli fikirler üzerine yazılar kaleme alınır ve şiir ve hikâye gibi edebi ürünler de yazılır. Halk edebiyatı alanında destan, halk hikâyesi, halk şiiri, atasözleri, maniler ve tasavvuf konusuna değinilir. Edebiyat konusunda dergiler ve yazmalardaki şiirler anlatılır. Tarih ve milliyetçilik konuları ise, daha çok Turan ve Türkçülük üzerine yoğunlaşır. Yayımlandığı dönemdeki sosyal konulara da değinen Atsız Mecmua'da komünizm karşıtlığı üzerine çeşitli yazılar da kaleme alınır. Makalede hem dergideki yazılar tahlil edilmiş hem de kaynakça kısmında dergideki yazıların künyeleri verilmiştir.

Özet İngilizce :

Started in 1931 Atsız Mecmua (Atsız Journal) has been publish consecutively 17issues. In this journal folk literature, literature, history, nationalism, social issues, and some literay genres such as poems, short stories have been published. In folk literature epos, folk story, folk poem, proverb, mâni (quatrain) and sufism. In literature, has been told at this journal and poems in some manuscripts. As to the issues of history and nationalism, the most of the of the articles focused on Turan and Turkism. Atsız Mecmua addressed the social issues as well, and some articles on the anti-communism has been seen. In this article, articles in this journal have been examined on the one hand, and on the other hand a list including all materials published in Atsız Mecmua, has been given.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :