Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/AİTB

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"Türkiye Eğitim Sistemi ile Finlandiya Eğitim Sisteminin Okulöncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikalarının Karşılaştırılması "

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi EYTP
Görüntülenme :
835
DOI :
Özet Türkçe :

"Eğitim ile ilgili yapılan reformların ve yatırımların etkili olup olmadığını, pek çok
ülke katıldıkları uluslararası değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tayin
etmekte ve yine bu sonuçlara göre eğitim sistemlerine yönelik dönüt sağlamaktadır.
OECD üyesi olan Finlandiya ve Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır.
Finlandiya’nın 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 ve 2015 yıllarında PISA sınavlarında
elde ettiği başarı, birçok ülkede ilgi uyandırmış; özellikle Türkiye gibi bu
değerlendirme çalışmalarında istenilen başarıyı yakalayamamış ülkeler için Fin
eğitim sisteminin başarısının ardındaki nedenlerin araştırılmasını önemli kılmıştır. Bu
çalışmada, Finlandiya eğitim sisteminin başarısının temelinde yer aldığı düşünülen
okulöncesi eğitim ve öğretmen yetiştirme ve atama sistemlerinin irdelenmesi
amaçlanmıştır. Finlandiya eğitim sisteminin, ülkemiz eğitim sistemiyle benzer ve
farklı yönleri mevcut olsa da bu çalışmada amaçlanan Finlandiya eğitim modelinin,
Türk eğitim sistemi modeline olduğu gibi uyarlanmasının önerilmesi değildir. Çünkü
her ülke, kendi bağlamı içerisinde farklı ihtiyaçları karşılamaya çalışırken ülkelerine
özgü eğitim politikaları oluşturmak zorundadır; eğitimde anlamlı ölçüde fark yaratan
girişimlerin taklit değil ama takip edilmesinin, daha etkili ulusal eğitim politikaların
oluşturulmasına katkı sağlayacağı da şüphe götürmemektedir. Nitel araştırma yöntemi
kullanılarak yapılan çalışmamızda, PISA 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 ve 2015
yıllarında en başarılı ülkeler arasında yer alan Finlandiya’nın okulöncesi eğitim ile
öğretmen yetiştirme ve atama sistemi hakkında bilgi verilecek, başarılarını etkilediği
düşünülen etmenler, kapsamlı bir literatür taraması ile sunulacaktır. Ayrıca
çalışmamızda, eğitimde istenilen kaliteyi yakalamak ve korumak idealiyle, Türkiye
açısından gerekli eğitim politikalarının oluşturulmasında uygulanan politikaları,
Finlandiya’nın uyguladığı politikalarıyla karşılaştırarak Türkiye için önerilerde
bulunmayı amaçlanmaktadır"
 
 

Özet İngilizce :

"Many countries determine their educational reforms’ effectiveness, according to the
results of international evaluation studies they took part in, moreover, they provide
feedback for their education systems with these results. Finland and Turkey, as the
members of OECD, are among these countries. The success Finland got from PISA
in 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 and 2015 draws attention of many countries, being
researched the reasons behind the success of the Finnish education system becomes
important for the countries like Turkey that have not achieved the desired success in
these evaluation studies. In this study, it is aimed to examine the pre-school education
and teacher training and appointment systems, which are thought to be the basis of
the success of the Finnish education system. Even if there are similar and different
aspects between Fin and our education system, this study doesn’t aim to propose the
adaptation of Fin education model to Turkish education system model entirely.
Because every country has to create their educational policies specific to their country
while trying to meet different needs in its own context in its own country; there is no
doubt that it will contribute to the creation of more effective national education
policies by not pursuing imitations but making follow-up attempts that make a
significant difference in education. In our qualitative study, some information will be
given about the system for preschool education and teacher training and assignment
of Finland, which is among the most successful countries in PISA 2000, 2003, 2006,
2009, 2012 and 2015; factors believed to have an impact on their success will be
presented in a comprehensive literature review. In addition, with the ideal of catching
and protecting the desired qualities in education, we aim to make recommendations
for Turkey by comparing the policies applied in the formulation of the education
policies necessary for Turkey and the policies implemented by Finland"

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :