Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/AİTB

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"Sanal Organizasyonlarda Kriz Yönetimi "

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Uyg. Bilimler YO (Uluslararası Lojistik ve Taş.)
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

"Tüm işletmelerin karşı karşıya olduğu riskler beklenmedik zamanlarda ortaya çıkıp
işletmeyi zor durumda bırakabilirler. İşletmenin bütününü olumsuz etkileme
kapasitesi olan beklenmedik durumlar, kriz olarak adlandırılmaktadır. Krizlerin doğru
yönetilmesi, geleneksel işletmelerde ne kadar ihtiyaçsa ve hayati önem ifade ediyorsa,
sanal organizasyonlarda da en az aynı oranda önemlidir. Çünkü sanal organizasyonlar
nispeten krize daha yatkındırlar. Bu çalışmanın amacı, her işletme için yönetilmesi
gereken önemli bir husus olan krizin sanal işletmelerde nasıl ele alınabileceği
konusuna açıklık getirmektir. Kapsam olarak işlerinin önemli bir bölümünü genel ağ
üzerinde yürüten işletmelerde kriz yönetimidir. Çalışmada kaynak tarama
yönteminden yararlanılmıştır. Konuyla ilgili akademik ve sektörel kaynaklardan
yararlanılarak sistematik bir yaklaşımla derli toplu bir şekilde sanal organizasyonların
krize yaklaşımları irdelenmiştir. Çalışmanın, önemi her geçen gün artmakta olan
sanal organizasyonların krizlere daha hazırlıklı olmasını sağlama yolunda bir adım
olması beklenmektedir. Bu çalışmanın, genelde tüm işletmeler özelde de sanal
organizasyonlarda kriz yönetimi alanında yapılacak olan akademik çalışmalara ışık
tutması beklenebilir. "

Özet İngilizce :

"Risks faced by all businesses may arise at unexpected times and can be difficult to
manage. Unexpected situations with a negative impact on the whole of the enterprise
are called crises. Correct management of crises is crucial in virtual organizations, at
least in the same way, if they need and are vital in traditional businesses. Because
virtual organizations are more susceptible to crisis situations. The aim of this work is
to clarify how the crisis, which is an important issue to be managed for each business,
can be addressed in virtual businesses. As a matter of fact, a significant part of the
business is crisis management in businesses that run on the public network. In the
study, the source scanning method was used. Using the academic and sectoral sources
related to the subject, a systematic approach to the crisscross approach of virtual
organizations was sketched in a compact manner. It is expected that the work will be
a step towards ensuring that virtual organizations, which are increasing every day, are
prepared for crises. This work can be expected to shed light on academic work, which
is usually done in all businesses, especially in virtual organizations, in the field of
crisis management."

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :