Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/AİTB

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmet Haşim'in İmge ve Ütopya Dünyası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
PAÜ Eğit. Fak. (Yeni Türk Ed.)
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

"Çağdaş Türk şiirinin kurucuları Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’dir. Yahya Kemal
üzerinde pek çok kitap ve makale yazılmış, tezler yapılmış ve enstitü kurulmuştur.
Yahya Kemal hem sanatçı hem de düşün adamıdır. Salt bir şair olan Ahmet Haşim
ise, akademik ve poetik çevreler dışında fazla ilgi çekmemektedir. Oysa Haşim, şiirsel
imgelemi daha güçlü bir şairdir. Onun poetikası kendinden sonraki şairler ve şiir
hareketleri üzerinde daha geniş bir geniş bir etki bırakmıştır. Bu çalışmada Ahmet
Haşim’in sanat dönemleri ve bu dönemlerinin özellikleri; etkilendiği edebiyat
akımları, ütopyası, yitirilen cennet ve çocukluğa dönüş özlemi, anne imgesinin
şiirindeki yeri, kadın görüşü, ulusal ve toplumsal sorunlar karşısındaki tutumu ve
şiirinin yaşamsallığı açısından incelenmektedir."

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

"Yahya Kemal and Ahmet Haşim are the founders of the modern Turkish Poem. Many
books, articles and theses have been written and institutes have been opened about
Yahya Kemal. Yahya Kemal is an artist and also an intellectual. Ahmet Haşim as a
poet, is not very interested at nonacademic and non-poetic circle. But Haşim is a poet
that has stronger poemic imagination. His poetica has been more effective in leaving
a significant impact on the following people thanks to his poem motions. In this study,
Ahmet Haşim’s art periods and characteristics of these periods, the perspective of
literature currents that he was influenced by, his utopia, his lost paradise and his wish
for turning back to childhood, the position of the mother image in his poem, the
women image, his attitude about national and social problems and vitality of his poem
are explored."

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :