Takdim

Öz Edebiyat fakültemizin bünyesinde yayınlanan "Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi" ve ilk sayısı elinizde olan bu dergimizin de başarılı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu sayımızda Prof. Dr. Nurettin Öztürk’ün ‘Ahmet Haşim’in İmge ve Ütopya Dünyası’; Öğr. Gör. Abu Baqar Siddiq ve Ahsan Habib’in Kuzeydoğu Bangladeş’in Tropikal Yağmur Ormanlarında Yaşayan Avcı-Toplayıcı Munda Topluluğu Üzerine Etno-arkeolojik Notlar’; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akbaba ve Ferit Soycan’ın ‘İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri’; Öğr. Gör. Cem Doğan’ın ‘Modern Erkeği Çizmek: Sakal/Bıyık, Moda ve Geç Osmanlı Toplumunda Maskülinitenin Mediko-Sosyal İnşası (19001920)’; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kütük’ün ‘19. Yüzyıl Batılı Seyyahların Antik Dara (Anastasiopolis) Şehri ile İlgili Gözlemleri’; Okt. Halit Alkan’ın ‘Jean-Paul Sartre’ın The Flies Eserinin Yapısalcı bir Analizi’; Prof. Dr. Nerin Yayın’ın ‘Köknar Terimi Üzerine’; Prof. Dr. Arda Arıkan’ın ‘EPOSTL’nin Türkiye’de Uygulanma Potansiyelinin İncelenmesi’; Öğr. Gör. Mehmet Törehan Serdar’ın ‘Ebu’l Fazl Mehmed Efendi (Defterdar Mehmed Efendi)’ ve Yrd. Doç. Dr. Nükhet Eltut Kalender’in ‘Rus Kültüründe Matryoşka’ adlı makalelerinin yer alması bizleri son derece ümitlendirmiş ve mutlu kılmıştır. İktisadi ve İdari bilimler fakültemiz ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültemizin de dergilerini en kısa zamanda hazırlayacaklarını ümit ediyorum.

Kaynakça

Ağırakça, A. (2016). Takdim. Artuklu İnsan ve Toplum Dergisi, 1(1), 1-1.

1495 417

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Takdim

Ahmet AĞIRAKÇA