“Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık Ve Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisi”

Para piyasalarının temel kurumu olan bankalar tasarrufların ekonomiye yönlendirilmesinde ve finansman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bankalar kar amacı ile faaliyetlerini yürüten finansal kuruluşlardır. Bankaların karlılıkları banka yönetiminden ve bankanın iç işleyişinden etkilendiği gibi dış dinamiklerden de etkilenebilmektedir

“Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık Ve Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisi”