SİGARA VE ALKOL ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VERGİLERİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Türkiye’nin AB süreci ve müktesebatına uyumu çerçevesinde, sigara ve alkol üzerinden alınan vergiler, 2000’li yıllardan itibaren sigara ve alkol kullanımına sınırlama getirici bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Ancak sigara ve alkol üzerine konulan ve doğrudan satış fiyatına eklenen vergilerin ne ölçüde bir talep kısıcı etki yarattığını tam olarak belirlemek oldukça zordur. Yine de bu konuda yapılacak olan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı verileri istatistiki analizlerle desteklenerek bir tahmin yapma olanağı verebilir. Sigara ve alkol kullanımının yol açtığı sağlık sorunları ve buna yönelik kamu harcamaları, özellikle sosyal güvenlik kurumlarına önemli bir yük getirmektedir. Bu anlamda söz konusu sağlık sorunlarını gidermeye yönelik harcamaların önemli bir alternatif maliyeti de bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak araştırmanın temel amacı, sigara ve alkol üzerindeki dolaylı vergilerin tüketim üzerindeki ve dolayısıyla sağlık harcamaları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaçla, sigara tüketiminin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini belirleyebilmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca, 2003 yılındaki “Sağlık Reformu”nun ve 2004 yılındaki “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”nin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi analiz kapsamına dahil edilmiştir

“Sigara Ve Alkol Üzerindeki Dolaylı Vergilerin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi”