TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu ve özel emeklilik ürünlerinin satışı ve bireysel katkı paylarının toplanması ile ilgili emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almış emeklilik şirketlerinin yetkilendirildiği bir sistemdir. Bu sistemde, katılımcılar tarafından ödenmiş katkı payları emeklilik yatırım fonları vasıtasıyla yatırıma yönlendirilmekte ve böylece emeklilik dönemi boyunca yeterli bir emeklilik gelirinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete geçmiş bulunan bireysel emeklilik sisteminin gelişimi incelenmektedir. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili göstergelerin hızlı bir gelişim gösterdiği ve bu durumun sistemin gelecekteki gelişimi hakkında olumlu sinyaller verdiği görülmektedir.

“Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi”

Kaynakça

Kitaplar Aydın, Ufuk. Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No.156, Eskişehir, 1995.

Ergenekon, Çağatay.‘‘Özel Emeklilik Fonları: Şili Örneğinden Çıkartılacak Dersler’’, İMKB, İstanbul, Mart 1998.

Erol, Ahmet ve Ercan Yıldırım. Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Aralık 2003.

Ippolito, Richard A. Pensions, Economics and Public Policy, Pension Research Council, USA, Uğur, Suat. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi, TİSK Yayınları, Yayın No:244, Ankara, 2004.

World Bank. Averting the Old Age Crisis, Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank Publications, Oxford University Press, USA, 1994. Makaleler

Blake, David.‘‘Does It Matter What Type of Pension Scheme You Have?’’, The Economic Journal, Vol.110, No.461, 2000, F46-81.

Boulier, Jean-François, Shao Juan Huang ve Grégory Taillard. ‘‘Optimal Management Under Stochastic Interest Rates: The Case of a Protected Defined Contribution Pension Fund’’, Insurance: Mathemetics and Economics, Vol.28, Issue 2, April 2001, 173-189.

Casey, Bernard. Evaluating Pension Reform. The Pension Institute, Discussion Paper, No.0405, April 2004, 1-11.

Rüzgar, Bahadtin ve Merve Kaleağası. ‘‘Bilgi Teknolojilerinden Yararlanarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Müşteriye Sunumunda Alternatif Yaklaşımlar’’, 7. Akademik Bilişim 2005

Konferansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 2005, 1-16. İnternet

EGM. Temel Göstergeler, http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.asp Tarihi:23.02.2010] İndirme

Finans Emeklilik. Dünya’da Bireysel Emeklilik, http://www.finansemeklilik. com.tr/dunyadabireyselemeklilik.aspx [İndirme Tarihi:23.02.2010]

SPK. www.spk.gov.tr [İndirme Tarihi:23.02.2010]