kent

Sonuçlar

Küresel Kent, Kentsel Markalaşma ve Yok-Mekân İlişkileri

İDEALKENT

Gaye BİROL ÖZERK, Berrin AKGÜN YÜKSEKLİ

3 2

City Museums in Turkey

İDEALKENT

Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ

3 3

Uydu Kent Nevşehir’de Göç Çocukları

İDEALKENT

Hüsniye Akıllı, Abdullah Dirikoç

2 2

Çocuk Dostu Şehir Girişimi ve Çocukların Gözüyle Ankara

İDEALKENT

Nizamettin KOÇ, Ezel TAVŞANCIL, Ergül DEMİR

1 1

Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

İDEALKENT

Hatice Meltem GÜNDOĞDU, Azem KURU, Mete Korhan ÖZKÖK

2 2