A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z 0-9

Sonuçlar

Yayıncı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi

Adil AKINCI

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Akademik Bakış

Aksaray Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cihan USTA

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Değişim Yayınları

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Ersan ERSOY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fatih DEYNELİ

Gazi Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hidayet KARA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İksad Yayınevi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Jandarma Okullar Komutanlığı

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

MEDİTAGEM Ltd. Şti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Mustafa Kemal Üniversitesi

Mustafa YİĞİTOĞLU

Nuri Paşa ÖZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Rating Academy

Sakarya Üniversitesi

Sedat ÇELİK

Serander Yayınevi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Şarkiyat Araştırmaları Derneği

Şırnak Üniversitesi

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Türk Dil Kurumu

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi

Uşak Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü