place

Sonuçlar

Rasch-Based Objective Standard Setting for University Placement Test

Eurasian Journal of Educational Research

Ado Abdu BICHI, Rohaya TALIB, Rahimah EMBONG, Hasnah Binti MOHAMED, Mohd Sani ISMAIL, Abdallah IBRAHIM

2 2

Sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası fetüs ağırlığı, plesenta ağırlığı, amniyon sıvı miktarı ve hipotansiyon gelişimi arasında korelasyon

Ortadoğu Tıp Dergisi

Hakan TAPAR, İlhan Bahri DELİBAŞ, Serkan DOĞRU, Tuğba Karaman, Serkan KARAMAN, Hatice YILMAZ DOĞRU, Olcayto UYSAL, Mustafa SÜREN, Gülşen GENÇ TAPAR

0 0