Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Antakiyat

Yıl 2018 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’ân’da Ticarî Ahlak Kuralları Ve Günümüzdeki Yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Görüntülenme :
100
DOI :
Özet Türkçe :

Ahlâk hem bireyin ruh ve beden dengesi hem de toplumun refah ve huzuru için vazgeçilmez kurallar içerir. Zira insan toplumsal bir varlıktır. Ahlâkî değerlere göre hareket eden bireyin toplum içerisinde yaşamını daha sağlıklı yürüttüğü bilinen bir gerçektir. İnsan bu değerleri oluştururken yalnızca aklına değil aynı zamanda vahyin bilgisine de muhtaçtır. Bu nedenle insanın hayatına anlam veren Kur’ân’ın yaşamsal alana ilişkin ahlâkî ilkelerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu yaşamsal alanın en önemli faaliyetlerinden birini ekonomik etkinlikler oluşturmaktadır. Çünkü insan ancak bu şekilde temel ihtiyaçlarını giderebilmekte ve yaşamını sürdürebilmektedir. Alışveriş (ticaret) alanı olarak da adlandırılan bu faaliyetler hususunda Kur’ân’da insanın benimsemesi gereken birçok kural, ilke ve öneri mevcuttur. Ticarî faaliyetlerle ilgili ortaya konulan bu öğretiler, müfessirler ve özellikle fakihler tarafından inceleme konusu yapılmış ayrıca bu hususta birçok fikir ve eser ortaya konulmuştur. Dönemlerine ışık tutan bu eser ve yorumlar çağımızda da ortaya çıkan üretim, satış (pazarlama), reklam, çevre duyarlılığı vb. problemlere çözüm olacak niteliktedir. Kur’ân’ın söz konusu beşerî faaliyetler alanına ilişkin ortaya koyduğu bu öğretilerin muhtevası genel olarak değerlendirildiğinde bunun dünya-ahiret dengesinin gözetilmesi, kazancın helal olması, gelir dağılımının hak ve adalet esaslarına göre yapılması gibi ilkelerden oluştuğu görülmektedir. Tefsir geleneği içerisinde ortaya konulan yorumlarda bu ilkelerin birçoğuna temas ettiği görülen Kasas sûresinin 77. âyetinin günümüz ticaret hayatındaki yansımaları da göz ardı edilmeksizin incelenmesi makalenin ana hedefini oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Morality includes indispensable rules for the individual's soul and body balance as well as for the prosperity and peace of the society. The individual who acts according to moral values, conducts his life in society healthier. Human beings, being a social creature, are influenced by the rules adopted by the society while on the other hand they desire the adoption of their moral values by the society. In order to maintain a healthy, peaceful and balanced life of the society, certain moral rules and values must be established. When establishing these values, people need not only their minds, traditions, customs and traditions but also the knowledge of revelation. Because the knowledge of revelation includes general and universal knowledge that is most reliable and applicable in every century. The Quran and the hadith include many moral and legal rules which a believer must adopt. In this study, research and analysis will be done on trade ethics and its dimensions, based on a verse in the Qur'an, which is thought to contain information in a manner that will summarize the daily duties of a person to maintain the balance between the world and the hereafter. Identifying the moral principles on muamalat (i.e. actions) of the Qur'an as a book, which is a product of revelation that gives meaning to human life, has great importance in terms of directing the behavior of the faithful individuals. Economic activities constitute one of the most important points of the area muamalat. This is because man can only meet his basic needs and continue his life like this. There are many rules, principles and recommendations that people should adopt according to the Qur'an regarding these activities, which can also be called the shopping (trade) area. These teachings, which were put forward about the commercial activities, were examined by the exegetes and especially the jurists and many ideas and works came into existence on this subject. These works and interpretations that shed light on their periods, provide also solutions for problems such as production, advertising, environmental sensitivity, etc. that emerged in our age. Studies conducted in this field cannot fully convey the Qur'ân’s solutions and make new studies  necessary. When the content of the teachings of the Qur'an related to the field of human activities is evaluated in general terms; the balance of world and the hereafter is pursued; earnings are defined by the concept of halal and therefore are shaped according to the principle of right, justice and balance. In this study, the content of the 77th verse of the surah of Qasas (Verse 28:77) will be examined in the framework which has been pointed out. In this verse, Allah the almighty makes important reminders about the main themes of human morality in terms of the world and the hereafter. Some of the main findings in the main themes mentioned in the verse have been identified. In summary these are:  A faithful human being emphasizes the awareness of servitude,  Reminder of the awareness that commercial activity and financial gain are legitimate and encouraged;  The necessity of seeking for the Hereafter with the wealth acquired in this world,  The necessity of not forgetting the share from the world,  The necessity of doing favor to people in need as Allah the Almighty has done to us,  Emphasis on the concept of aid,  The necessity of not to cause mischief in the community,  The aim of establishing fairness and justice in the World and to eliminate the evil on earth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :