Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yakınlarına bakım verenlerin ruh sağlıkları ile sosyal destek algıları arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
DTCF Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Yakınlarına bakım verenlerde ruh sağlığı ile sosyal destek arasındaki ilişkileri incelemek ve bakım verdikleri bir aile yakını olanlarla olmayanları karşılaştırmak amacıyla 213 katılımcıdan (n1=154, n2=59), demografik bilgi formu, Kısa Semptom Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile veri toplanmıştır. Bakım verdikleri bir yakınları olan katılımcıların ruh sağlıklarının daha olumsuz ve algıladıkları sosyal desteğin daha düşük olduğu bulunmuştur. Yakınlarına bakım verenlerde, algılanan aile desteği ve bakım verilenlerin kendi temel ihtiyaçlarını ne kadar görebildikleri Kısa Semptom Envanteri'nin çoğu puanındaki değişime anlamlı katkıda bulunmaktadır. Medeni durum, cinsiyet, hastanede bakım verme, bakım süresi de bazı puanlardaki değişimi anlamlı düzeyde açıklayabilmektedir. Bulgularla Batı literatürü arasında paralellikler bulunmaktadır; örneğin, kadınlar daha çok bakım vermektedirler, bakım verenlerin ruh sağlıkları tehdit altındadır, sosyal destek önemlidir

Özet İngilizce :

The aim is to evaluate the relations between mental health and perceived social supports of family caregivers (n=154), and to compare family caregivers (n=59) with noncaregivers (n=59) with respect to mental health. The data were gathered using the demographic questionnaire and the Brief Symptom Inventory (BSI) and the Multiple Perceived Social Support Scale. It was found that there were some differences between two participant groups with respect to mental health and perceived social support, and there were significant relations between mental health and social support of the family caregivers. There are some similarities between those findings and western literature; for example, most caregivers are women, there is more risk on caregivers' mental health, social support is important for caregivers' mental health.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :