Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The construction of cultural boundaries and identities in intercultural communication: the case of mardin as a multicultural city

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, I highlight issues of cultural identity in Mardin, which is a multicultural city having different ethnic groups (Sunni Muslim Arabs, Kurds, Turks, Orthodox and Catholic Syrians, Chaldeans, Armenians) living together for many centuries in southeastern Turkey. The data used here are based on an ethnographic research of interculturality focusing on the questions of how symbolic boundaries related to cultural identity are drawn in daily cultural discourse and the ways in which discursive struggles over these boundaries and cultural meanings are defined. This study suggests that boundaries are drawn by cultural distinctions, which themselves construct cultural identity by including and/or excluding cultural peculiarities. The characteristics that are attributed to cultural identities and intercultural relationships become a matter of political struggle since they are under the influence of power relations. Cultural identity has no essence but is a political construction formed by intercultural interactions

Özet İngilizce :

Bu makalede kültürel kimlik, birçok etnik/kültürel topluluğun bir arada yaşadığı çokkültürlü bir kent olarak Mardin’de, kültürlerarasılık ve kültürlerarası iletişim üzerine yapılan etnografik bir araştırmanın verilerine dayanarak incelenmektedir. Derinlemesine görüşmeler ve katılımlı gözlemle oluşturulan niteliksel veri, gündelik kültür söyleminde kimliğe dair simgesel sınırların kültürlerarasında nasıl çizildiğine ve bu sınırlara dair kültürel anlamlara odaklanarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgu ve sonuçlarına göre, kültürel söylemdeki ayırımlar bir taraftan kimliğin simgesel sınırlarını çizerken bir yandan da içerdiği ya da dışladığı kültürel özelliklerle kültürel kimlikleri inşa eder. Kültürel kimliklere ve kültürlerarası ilişkilere atfedilen nitelikler, iktidar/güç ilişkilerinin etkisi altında olması anlamında politik bir mücadelenin konusudur. Bu anlamda kültürel kimliklerin “öz”lerinden değil, kültürlerarası ilişkilerdeki politik inşalarından söz edebiliriz.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :