Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağ kanat yetkeciliği ölçeği: uyarlama çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji/Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

Altemeyer (1996) tarafından geliştirilen Sağ Kanat Yetkeciliği (SKY) kavramı, Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson ve Sanford'un (1950) geleneksel yetkecilik çalışmalarının kuramsal ve deneysel sınırlılıklarını gidererek, bu kavrama yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Sağ kanat yetkeciliğini ölçme amacıyla Altemeyer (1996), Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği'ni (SKYÖ) geliştirmiştir. Ölçek, halihazırda dünyanın birçok yerindeki araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı, SKYÖ'nin Türkçe formunu geliştirerek, güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesidir. Analizler SKYÖ'nin Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmanın diğer bir amacı ise milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat ve sosyalist siyasal kimliklere sahip üniversite öğrencilerinin SKY düzeyleri arasında bir fark olup olmadığını belirlemektir. Çalışma bulguları daha önceki araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The concept of Right-Wing Authoritarianism (RWA) was developed by Altemeyer (1996) whose aim was to start afresh the authoritarianism by overcoming theoretical and empirical limitations of the research tradition originated by Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson and Sanford (1950) work. The instrument devised by Altemeyer to measure right-wing authoritarianism was the RWA Scale. It has been used in research in various part of the world. The first purpose of this study was to develop Turkish version of Right-Wing Authoritarianism Scale and to determine the reliability and validity. Analyses demonstrated that RWA Scale has satisfactory level of reliability and validity on Turkish university student. The other aim is to determine whether the differentiation is experienced in terms of right-wing authoritarianism level by the university students who have nationalist, conservative, social democrat, and socialist political identities. The findings of this study are discussed within framework of previous research and theoretical approaches.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :