Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Redistributive effects of indirect taxes in turkey 2003

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

This article examines the redistributive impacts of indirect tax policies in Turkey. By applying S-Gini Indices to measure progressivity with different inequality aversion parameters, we examine if indirect taxes are progressive or not in Turkey. We make the standard tax incidence analysis by using statutory tax rates on final goods. In addition to the standard tax incidence analysis, we estimate effective tax rates by using Input-Output tables to cover the impact of taxation on imported and intermediary goods. The results show that the incidence of indirect taxes is sensitive to the welfare indicator chosen. While the indirect taxes reduce expenditure inequality, they increase income inequality. Effective indirect tax rates prove the importance of taxation on imported goods and intermediate goods, which are ignored by the standard tax incidence analysis.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerine etkisini incelemektedir. S

 

-Gini indekslerini farklı gelir dağılımına duyarlık parametreleri ile birlikte kullanarak dolaylı vergilerin yeniden dağıtımcı etkileri araştırılmıştır. Yerli nihai mallar üzerindeki yasal vergi oranlarını kullanarak yapılan standart vergi yansıma analizinin yanı sıra, Girdi-Çıktı tabloları yardımıyla efektif vergi oranları hesaplanmış ve bu sayede ithal mallar ve ara mallar üzerine konulan dolaylı vergilerin etkileri de incelenmiştir. Sonuçlar, kullanılan refah göstergesine göre vergilerin etkilerinin değiştiğini göstermiştir. Buna göre vergiler hanehalkı harcamasının refah göstergesi olarak kullanıldığı durumda harcama eşitsizliğini küçük de olsa düzeltici etki yaparken, hanehalkı gelirinin kullanıldığı durumda vergiler gelir dağılımını bozucu çıkmaktadır. Efektif vergi oranları ile yapılan analizin sonucunda ara mallar ve ithal mallar üzerinden gelen vergi yükünün etkilerinin ihmal edilemeyeceği görülmüştür.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :