Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niklas luhmann’ın sosyal sistemler kuramı ve güven tartışmaları bağlamında sağlık sistemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Modernizm üzerine başlıca tartışmalardan bir tanesi de risk ve seçimlerin gündelik hayatta yer edinmesi konusudur. Seçimler, sağlığı şekillendirmekte ve modernitede, sağlığa yeni bir anlam yüklenmektedir. Bu seçimler yapılırken gündeme gelen en önemli parametrelerden bir tanesi de kuşkusuz güvendir. Bu çalışmada öncelikle sosyoloji literatüründeki güven kavramsallaştırmaları ele alınmıştır. Türkiye'de az bilinen Niklas Luhmann'ın autopoietik sistem kavramsallaştırması, bir sistem olarak sağlık özelinde Niklas Luhmann'ın sistem yaklaşımında güvenin yerini tartışılmaktadır. Her ne kadar Niklas Luhmann kendi çalışmalarında sistem kuramı bağlamında sağlığa yer vermemiş olsa da bu çalışmada sağlığın da autopoietik bir sistem olarak ele alınabileceği, sistem kuramı ile güvenin nasıl ilişkilendirileceği konularına yer verilmektedir.

Özet İngilizce :

One of the major debates on modernism is the settlement of risks and choices in everyday life. Choices, shape and modernity gives new meaning to health. One of the most important parameter appears on the agenda while these selections are built is certainly trust . In this study, primarily conceptualizations in the literature of sociology of trust are discussed. Niklas Luhmann's autopoietic system conceptualization which is under recognized in Turkey is discussed with a system approach to health and trust as a concept in system approach. Although Niklas Luhmann didn't place health in the context of system theory, this study shows how health can be discussed as an autopoietic system and how can system theory and trust are correlated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :