Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkez ve doğu avrupa’da halkla ilişkiler uygulamaları: romanya örneği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
898
DOI :
Özet Türkçe :

Ulusların ekonomik, politik gelişimlerinin, yasal ve siyasal yapılarının ve tarihsel bağlamlarının farklı olması nedeniyle halkla ilişkiler alanında da tek bir halkla ilişkiler tarihinden söz etmek mümkün değildir. Doğu Avrupa'da halkla ilişkilerin ortaya çıkışı ve hizmet ettiği amaçlar, komünist rejimin etkisiyle farklı şekillerde gerçekleşmiş ve post-komünist dönemde evrilmeye başlamıştır. Bu bağlamda Doğu Avrupa ülkelerindeki halkla ilişkiler faaliyetlerini incelemek; farklı yapı ve kültürlerde farklı halkla ilişkiler uygulamalarının olabileceğini ve/veya farklı evrimleşebileceğini göstermek açısından önem kazanmaktadır. Çalışmada uluslararası halkla ilişkiler kavramının literatürdeki yeri irdelendikten sonra Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri Hofstede'in kültürel değerleri üzerinden değerlendirilerek söz konusu ülkelerdeki halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreci, örnek olay incelemesi yöntemi ile Romanya örneği üzerinden incelenecektir.

Özet İngilizce :

It's almost impossible to define a single public relations history since the the economic, politic developments, legislative and political structures and historical contexes of nations differ in various ways. In Eastern Europe, the emergence of public relations and the purposes it serves branched in different ways as a result of the communist regime and began evolving in post-communist period. In this context, analyzes of public relations practices in Eastern Europe is important in terms of pointing out that different different public relations might exist and/or evolve in different structures and cultures.In this study, the concept of international public relations is discussed at the first stage and the Central and Eastrn European countries are considered in the light of Hofstede's culturel values. The formation and development stages of public relations the countries mentioned before are analyzed in Romania sample using case study method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :