Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel değerlerin yönetsel kapsamda analizi:bankacılık sektörü örneği

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; sosyal, demografik ve ekonomik faktörlerin kültürel değerler üzerinde etkisinin kamu ve özel sektör bankacılığında, yönetsel kapsamda karşılaştırılmalı olarak analiz edilmesidir. Bu amaçla, Schwartz tarafından geliştirilen 21 maddelik kültürel değerler anketi (Portrait Values Questionnaire-PVQ) çeşitli illerdeki kamu ve özel bankaların 61’i kadın, 67’si erkek olmak üzere toplam 200 çalışanına uygulanmış, 128 adet sağlıklı veri alınabilmiştir. Araştırmadan hedeflenen temel katkı, kişisel değerlerin kültürel değerler üzerine etkisini görmek ve bir sektörden hareketle Türkiye’de kültürel değerlere yönelik daha önce yapılmış çalışmalara yeni bir yaklaşım getirmektir. Kamu ve özel sektör değerleri karşılaştırılmalı olarak incelenirken bankacılık alanının seçilmesinin nedeni; bankacılık sektörünün değişim ve gelişimlere daha açık, rekabet değerlerinin daha yüksek ve kadın çalışan miktarının kamunun diğer alanlarından daha fazla olmasıdır. Araştırma kapsamında değerlerin cinsiyetlerle ilişkisi değerlendirildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha yardımsever, kurallara uymaya daha fazla önem veren ve geleneksel değerlere daha bağlı olduğu görülmüştür. Sektörde çalışan kadınların ise erkeklere göre hayattan daha fazla zevk almaya çalıştıkları görülmüştür. Yönetici pozisyonlarında çalışan banka personelinin alt kademe çalışanlarına göre güç ve başarıya, kurallara uyma ve geleneklere saygı değerlerine daha fazla önem verdikleri ve daha yardımsever oldukları görülmüştür. Öte yandan kamu çalışanlarının özel sektör çalışanlara göre kurallara uymak ve geleneklere saygı konusundaki değerlere daha çok sahip olduğu, özel sektör çalışanlarının ise güç değerine daha fazla önem verdikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is, to analyze the affect of cultural values on social, demographic and economic factors of public and private bank workers from the aspect of management point of view. For this purpose the 21 items of cultural values survey (Portrait Values Questionnaire- PVQ) was used. The survey was carried out with 61 women, 67 men and totally 128 of workers of different bank workers of private and public banks from different cities out of an aimed sample of 200. The main aim of this research is to see the affect of the personnel values over cultural values and bring out a new approach to the previous studies of this subject. The results will also outline the cultural values from the aspect of one sector. The reason of choosing banking sector for this article is, the current changing and challenging properties of the sector and the outnumbered women workers of this sector comparing with the other sectors. In the research it was seen that, men have the benevolence, conformity and tradition values more than women have, while women give more importance to hedonism then men. Managers in banking sector give more importance to the power, achievement, tradition and conformity values comparing to the workers under their authority. On the other hand, workers in public sector have the tradition and conformity values more then private sector workers, while private ones give more importance to the power value.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :