Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik psikolojisi, önyargının psikolojisi ve kamuoyu: gordon allport ve walter lippmann’ın görüşleri çeçevesinde bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
749
DOI :
Özet Türkçe :

Kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğuna yönelik pek çok kuram ve yaklaşım vardır. Bu kuram ve yaklaşımlar siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve politik psikoloji gibi çeşitli alanlardan hareket ederek çeşitli kavramlar çerçevesinde kamuoyu kavramına açıklık getirmektedir. Walter Lippmann, 1922 yılında yazdığı "Public Opinion" kitabı ile kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğuna açıklık getirmeye çalışarak ve önyargının temeli olan kalıpyargı kavramını ortaya koyarak tarihte önemli bir yer edinmiştir. Kamuoyunu açıklamada sosyolojik, bilişsel ve psikolojik yaklaşımlarla hareket eden Lippmann, psikoloji ve sosyal psikoloji alanlarında önemli çalışmaları olan, kişilik psikolojisinin babası olarak anılan Gordon Allport'un fikirlerinden etkilenmiştir. Bu çalışmada Walter Lippmann'ın Gordon Allport'dan ne yönde etkilendiği ve her iki bilim insanın da ortaya koyduğu kavram ve fikirlerin genel olarak kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğunu açıklamaya katkısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle kişilik ve önyargı arasında ne tür bir ilişkinin olduğu ve bu iki kavramın kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğunu açıklamaya katkısı ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are a lot of theories and approaches regarding what public opinion is and how it is formed. These theories and approaches throw light on the concept of public opinion within the framework of various terms by taking such fields as political sciences, sociology, psychology, social psychology and political psychology into their focus. Walter Lippmann, in his book titled "Public Opinion", written in 1922, attempts to explain what public opinion is and how it is formed and he puts forward the concept of "stereotype", the basis of prejudice, thereby gaining himself a prominent position in history. Lippmann, who used social, cognitive and psychological approaches in explaining public opinion was influenced by the ideas of Gordon Allport, who has made significant contributions in the fields of psychology and social psychology, and who is considered as the father of personality psychology. This study aims to illustrate (show) in what ways Walter Lippmann has been influenced by Gordon Allport, and the ideas and concepts put forth by both scientists and their contributions in explaining in general what public opinion is, and how it is formed. In this point there is a relationship between personality and prejudice and within these terms framework Lippmann and Allport's views and ideas set light to explaining of these two terms of what public opinion is and how has been formed to.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :