Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncel sanatta sayısal resimsellik

Yazar kurumları :
Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş sanatın disiplinler arası ortamında, zengin bir görsellik sunan yeni elektronik ifade biçimleri izleyiciyi yeni bir algılama boyutuna taşımaktadır. Bu yeni algılama boyutu şüphesiz günümüz bilişim teknolojileri ortamına uygun dinamiklerle nitelik kazanmaktadır. Çağdaş sanatın yeni kavramsalcı veya yeni öncü yaklaşımları geleneksel resimsellikten uzaklaşma ve klasik estetik değerlerden arınma anlamına geldiği gibi bir yandan da 1980lerin yeni dışavurumcu ifade biçimlerinden beslenen bazı örnekler aracılığıyla resimsel ifade biçimleri tekrar gündeme getirilmekte, salt kavramsallığa güçlü bir tepki olarak da ortaya konmaktadır. Sayısal medyumun karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda imge üzerindeki teknolojik müdahaleler resimsel değerlerin geleneksel yapısıyla örtüşmüyor gibi görünmektedir. Ancak bu müdahaleler sayısal dilin yapısında bulunan sistemli ve kaydedilebilir sanal bir üretim sürecinde etkin ve hızlı sonuçlar vererek güçlü resimsel etkilerin ön görülerini sunabilmektedir. Güncel sanat kavramsal tutarlılıklar çerçevesinde izleyiciyi zihinsel aktivite oyunlarına davet etmenin yanı sıra estetik geleneklere olan insani ihtiyacı gideren, böylece gizemli dünyaların keşfedilmesini sağlayan bir araç olma özelliğini de taşımaktadır. Sayısal ortamın ekran koruyucuları, "duvar kağıtları", doğanın arı imgeleri, sanatsal platformda 21. yüzyıl estetiğinin idealize edilmiş güzel alemlerini temsil eden simülasyonlara dönüşebilmektedirler.

Özet İngilizce :

Among various disciplines of contemporary art the new digital language which has a rich light full substance obliges us to develop new perceptional approaches. Eventually, this new way of perception qualifies it self within pertinent dynamics of today's information technologies. The new conceptual or the new avant-garde approaches of contemporary art means a certain divergence from pictorial and aesthetic traditions but on the other hand by the new expressive movements of 1980's pictorial traditions came into question and some certain rejections are manifested against the pure conceptual approaches. The properties of digital mediums are the computational tools in artistic interventions which seem basically opposite to the traditions of the pictorial taste. But these new tolls can easily present the previews of pictorial tastes by its speedy systematic, registerable structural properties. Today's art involves us to mental activities in conceptual evidence of creative imagination but it is also a medium which answers to our natural needs of aesthetic traditions which can also invite us into the secret mysterious zones. The "wall papers", the pure images of nature as the determinations of the 21st Centuries' criteria of the aesthetic pleasure which has became the representations or the simulations of these ideal worlds.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :