Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara polatlı örneğinde sosyal dışlanma açısından mevsimlik tarım işçileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyolojinin önemli kavramlarından biri haline gelen “sosyal dışlanma” bu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmanın genel amacı Türkiye’deki mevsimlik tarım işçilerinin sosyal dışlanma durumunu, buna etki eden faktörleri Ankara-Polatlı örnekleminde ele alıp betimlemesini yapmaktır. Bu amaç kapsamında her çadırdan hane reisi, kadın ve genç olmak üzere toplam 170 görüşme yargısal örneklem tekniğine göre seçilip yapılmıştır. Bunun yanında derinlemesine görüşmelerden de faydalanılmıştır. Çadır kümelerinde, son derece ilkel koşullarda barınmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik ve sosyal açılardan sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

“Social exclusion”, a significant term in recent sociological studies, forms the focus of this study. It aims to investigate through a case-study of a population of Ankara-Polatlı agricultural workers the living conditions and contributing factors to the social exclusion of seasonal agricultural workers in Turkey. The group of workers are predominantly Kurdish speakers and most of them migrated from South East Anatolia to find seasonal agricultural jobs in Polatlı. In total, 170 interviews were conducted with heads of the household, women, and children from every tent. To gain a close and intimate familiarity with the group and to understand and measure the impact of social exclusion, participant-observation is employed as a research strategy. During the informal survey the workers were questioned to evaluate the level of social exclusion on the basis of income, education level, social security, living conditions, ethnic identity, destitution and pysicological situations. In conclusion, the extremely harsh and isolationing conditions that Ankara-Polatlı seasonal agricultural workers live in sustains their economic and social exclusion from recent social and economic politics of employers, farmers, nationalist groups, and the state.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :